WCAG 2.1

WCAG 2.1

WCAG 2.1

WCAG czyli Web Content Accessibility Guidelines to zbiór zasad, wytycznych I dokumentów, które zawierają zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Przyjrzyjmy się zatem bliżej standardowi WCAG 2.1.
Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) to zestaw standardów udostępniania treści osobom niepełnosprawnym lub z innymi barierami.

Treści internetowe mogą być udostępniane na różne sposoby i na różnych poziomach zgodności z WCAG. Wytyczne mają na celu objęcie jak największej liczby osób, niezależnie od ich zdolności lub niepełnosprawności.
Zgodność z WCAG zależy od rodzaju treści i przepisów regulujących dostępność. Ogólnie rzecz biorąc, wytyczne nie wymagają żadnych szczególnych umiejętności w zakresie kodowania lub programowania, ale wymagają zaangażowania w dostępność i korzystanie z narzędzi projektowych, takich jak czytniki ekranu, narzędzia do powiększania ekranu i narzędzia do rozpoznawania głosu.

Wersje standardu WCAG

wcag 2.1

Pierwsza wersja standardu WCAG powstała ponad 20 lat temu w roku 1999. Była to pierwsza wersja. Następnie w 2008 roku pojawiła się wersja 2.0. Ostatnia opublikowana wersja ma numer 2.1 i ujrzała światło dzienne w 2018 roku.

Wiele krajów zaczęło wykorzystywać ten standard w prawodawstwie aby umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp m.in. do informacji administracji publicznych.  Mają one pomóc przede wszystkim osobom niewidomym, słabowidzącym, osobom z problemami poznawczymi, osobom głuchym i słabosłyszącym i innym grupom osób, które mogłyby mieć problemy z odbiorem informacji ze stron internetowych.

Kryteria WCAG 2.1

Podstawowe kryteria na który oparto WCAG to:

– postrzegalność

– funkcjonalność

– zrozumiałość

– solidność.

Dzięki temu twórcy stron powinni uwzględnić potrzeby osób, które na przykład: chcą widzieć co jest na zdjęciu a nie widzą, mogą korzystać jedynie z klawiatury a nie myszy np. osoby z upośledzeniem ruchu, osoby bez kończyn, które niedowidzą aby mogły powiększyć sobie zawartość strony i zachować przy tym jej czytelność i zrozumiałość, chcą aby zawartość była bardziej kontrastowa i przez to bardziej czytelna – osoby z wadami wzroku.

W każdej z tych grup cech podano bardziej szczegółowe wytyczne.

Szczegółowe wytyczne dotyczące tego standardu można znaleźć na stronach w3.org.

Skip to content