WCAG 2.1

WCAG 2.1

WCAG 2.1 - Zdjęcie w pokoju. Kobieta i mężczyzna siedzą na sofie naprzeciwko siebie i uczą się od siebie nawzajem znaków języka migowego.

WCAG czyli Web Content Accessibility Guidelines to zbiór zasad, wytycznych i dokumentów, które zawierają zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Przyjrzyjmy się zatem bliżej standardowi WCAG 2.1. Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) to zestaw standardów udostępniania treści osobom niepełnosprawnym lub z innymi barierami.

Treści internetowe mogą być udostępniane na różne sposoby i na różnych poziomach zgodności z WCAG. Wytyczne mają na celu objęcie jak największej liczby osób, niezależnie od ich zdolności lub niepełnosprawności.

Zgodność z WCAG zależy od rodzaju treści i przepisów regulujących dostępność. Ogólnie rzecz biorąc, wytyczne nie wymagają żadnych szczególnych umiejętności w zakresie kodowania lub programowania, ale wymagają zaangażowania w dostępność i korzystanie z narzędzi projektowych, takich jak czytniki ekranu, narzędzia do powiększania ekranu i narzędzia do rozpoznawania głosu.

Wersje standardu WCAG

wcag 2.1 - Młoda, uśmiechnięta kobieta pokazuje znak języka migowego. W tle jasna ściana.

Pierwsza wersja standardu WCAG powstała ponad 20 lat temu w roku 1999. Następnie w 2008 roku pojawiła się wersja 2.0. Ostatnia opublikowana wersja ma numer 2.1 i ujrzała światło dzienne w 2018 roku.

Wiele krajów zaczęło wykorzystywać ten standard w prawodawstwie aby umożliwić osobom z niepełnosprawnościami dostęp m.in. do informacji administracji publicznych.  Mają one pomóc przede wszystkim osobom niewidomym, słabowidzącym, osobom z problemami poznawczymi, osobom głuchym i słabosłyszącym i innym grupom osób, które mogłyby mieć problemy z odbiorem informacji ze stron internetowych.

Kryteria WCAG 2.1

Podstawowe kryteria na który oparto WCAG to:

  • postrzegalność
  • funkcjonalność
  • zrozumiałość
  • solidność.

Dzięki temu twórcy stron powinni uwzględnić potrzeby osób, które na przykład: chcą widzieć co jest na zdjęciu a nie widzą, mogą korzystać jedynie z klawiatury a nie myszy np. osoby z upośledzeniem ruchu, osoby bez kończyn, które niedowidzą aby mogły powiększyć sobie zawartość strony i zachować przy tym jej czytelność i zrozumiałość, chcą aby zawartość była bardziej kontrastowa i przez to bardziej czytelna – osoby z wadami wzroku.

W każdej z tych grup cech podano bardziej szczegółowe wytyczne. Szczegółowe wytyczne dotyczące tego standardu można znaleźć na stronach w3.org.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content