Moto

Za co możesz stracić prawo jazdy? Świat Głuchych MOTO #19

Kiedy możemy stracić prawo jazdy? I jak je potem odzyskać? Wyjaśnia Jakub Malik. Świat Głuchych MOTO #19

Jazda po alkoholu i przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h w obszarze zabudowanym to sytuacje, kiedy policjant lub inny funkcjonariusz mają obowiązek zatrzymania prawa jazdy. Są jednak inne sytuacje, kiedy można je stracić. Dowiesz się o nich w dzisiejszym filmie.

„W uzasadnionym przypadku

Policjant ma prawo zabrać prawo jazdy „w uzasadnionym przypadku”. To ogólna zasada, ale ważna. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę z faktu, że policjant może zatrzymać prawo jazdy wtedy, kiedy ma uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, za które może zostać orzeczone zatrzymanie prawa jazdy. Są to wszelkie niebezpieczne zachowania na drodze, jak:

  • jazda z nadmierną prędkością poza obszarem zabudowanym,
  • niezatrzymanie się do kontroli,
  • stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym,
  • ucieczka z wypadku drogowego.

Sprawa wówczas trafia do sądu, a sąd orzeka, czy decyzja funkcjonariusza była słuszna. Jeśli prawo jazdy zostanie zatrzymane na dłużej niż rok, kierowca – by je odzyskać – musi zdać egzamin.

Co więcej, policjant może też zatrzymać prawo jazdy po kolizji lub kiedy widzi manewry wskazujące na to, że kierujący nie potrafi jeździć. Jeśli okoliczności zdarzania wskazują na nieudolne prowadzenie pojazdu, starosta może zatrzymać uprawnienia do czasu odbycia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Prędkość

Obligatoryjnie funkcjonariusz zatrzymuje na trzy miesiące prawo jazdy kierującemu, który jechał z prędkością wyższą o minimum 51 km/h od limitu obowiązującego w obszarze zabudowanym. Jeśli kierowca zostanie przyłapany na jeździe pomimo zatrzymanego prawo jazdy, dokładane są do okresu kolejne trzy miesiące. Jeśli ponownie zostanie zatrzymany podczas prowadzenia pojazdu, uprawnienia zostają cofnięte. Policjant może też zatrzymać prawo jazdy za nadmierną prędkość poza obszarem zabudowanym, z autostradą włącznie. Nawet szaleńcza jazda po drogach wewnętrznych, jak np. parking, może się zakończyć zatrzymaniem prawa jazdy.

Alkohol

Za jazdę po alkoholu. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, czyli po przekroczeniu limitu 0,2 promila, zawsze kończy się zatrzymaniem prawa jazdy na okres minimum sześć miesięcy. Dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu, jeśli sąd zgodzi się na to w przypadku posiadania w aucie blokady alkoholowej. Policjant zatrzyma prawo jazdy również w razie odmowy badania na trzeźwość. Jeśli nie dmuchniecie w alkomat, zostaniecie skierowani na badanie krwi, ale i tak prawo jazdy zostanie już zatrzymane.

Punkty

Za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów. Obecnie limit punktów karnych to 24. Jeśli kierowca ma staż krótszy niż rok i osiągnie limit 21 punktów, uprawnienia są cofane. Oznacza to sytuację, jakby kierowca nigdy nie miał prawa jazdy, więc musi odbyć ponownie kurs i zdać egzamin. Ze stażem dłuższym niż rok kierujący, który nazbierał 24 punkty, otrzymuje termin wyznaczony przez starostę na zdanie egzaminu sprawdzającego (egzamin na prawo jazdy, ale o innej nazwie). Jeśli zda egzamin sprawdzający, prawo jazdy jest zwracane. Jeśli go nie zda, uprawnienia zostają cofnięte. By je uzyskać, musi odbyć szkolenie i zdać egzamin.

Od 17 września 2022 r. powinno być łatwiej. Po przekroczeniu limitu punktów karnych kierowca będzie musiał odbyć kurs, po którym konto punktowe zostanie wyczyszczone. Jednak przez kolejne 5 lat nie może uzbierać 24 punktów. Inaczej uprawnienia zostaną cofnięte.

Zły stan zdrowia

Wracając do początku – jeśli policjant ma uzasadnione podejrzenie, że kierujący może mieć zatrzymane prawo jazdy, to je zatrzymuje również w przypadku, kiedy stan zdrowia kierującego budzi wątpliwości. Prawo jazdy jest zwracane dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza.

Niejasna biurokracja

Na koniec niezwykle istotna, choć kompletnie nielogiczna rzecz. Jeśli prawo jazdy zostanie zatrzymane, jest to decyzja administracyjna starosty, która zostaje odnotowana w systemie. Fizyczne prawo jazdy możecie mieć nadal w domu, ale jeździć nie wolno. Co jednak ważne, po upłynięciu okresu zatrzymania prawa jazdy nie wolno wsiadać za kierownicę wcześniej niż w dniu odblokowania w systemie prawa jazdy. Nastąpi to dopiero po złożeniu wniosku o zwrot i wniesieniu opłaty 50 groszy. Niestety, nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie: ile czasu od złożenia wniosku trzeba czekać? Mówi się, że kilka dni. Jednak nie wiadomo jak interpretować te parę dni.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content