Praca

Wsparcie osoby niesłyszącej bezrobotnej przez Urząd Pracy (polski język migowy)

Wsparcie dla osób niesłyszących, niedosłyszących przez Urząd Pracy — jak wygląda? Kto może skorzystać? W języku migowym wyjaśnia Michał Konwerski.

Czy osoba głucha lub niedosłysząca bezrobotna może liczyć na pomoc Urzędu Pracy? W PJM-ie wyjaśnia Michał Konwerski. Film z polskimi napisami. Tematy wyjaśnione w tym poradniku:

 • Pośrednictwo pracy – czym jest?
 • Jakiego typu pomoc oferuje urząd?
 • Kto i w jaki sposób może skorzystać z pośrednictwa pracy?
 • Poradnictwo zawodowe
 • Kto może skorzystać z poradnictwa zawodowego?
 • Podnoszenie kwalifikacji
 • Świadczenia pieniężne
 • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy
 • Kto może otrzymać refundację?
 • W jakiej wysokości środki można otrzymać?
 • Co należy zrobić, aby otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy?
 • Przez kogo jest dokonywana refundacja?
 • Obowiązki wynikające z umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
Skip to content