Edukacja

Unia Europejska — jak działa?

Unia Europejska – kiedy powstała? Po co? Kto ją założył? Które państwa obecnie należą do UE?

Unia Europejska – czym jest, jak działa?

Unia Europejska to grupa demokratycznych państw Europy, kraje połączyły się, aby poprawić warunki życia i zwiększyć bezpieczeństwo unikając kolejnej wojny światowej, Kraje te postanowiły współpracować i wzajemnie sobie pomagać.

Jak powstała Unia Europejska?

Pomysł narodził się po drugiej wojnie światowej. Kraje w Europie zaczęły dostrzegać, że więcej korzyści daje współpraca, niż walka. Sześć państw zdecydowały się zjednoczyć się ze sobą, pod nazwą Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Były to: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy. Potem dołączyły inne kraje europejskie, aż w 1993 roku oficjalnie powstała Unia Europejska. Obecnie do Unii Europejskiej należy 27 krajów:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Chorwacja,
 • Cypr,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwecja,
 • Węgry,
 • Włochy.

W czerwcu 2016 r. Wielka Brytania zdecydowała o opuszczeniu Unii Europejskiej, co weszło w życie 31 stycznia 2020 r.

Jakie są cele Unii Europejskiej?

 1. Wspieranie pokoju, wartości europejskich i dobrobytu swoich obywateli;
 2. Zapewnianie wolności i bezpieczeństwa państwom Unii;
 3. Zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród członków UE;
 4. Zapewnienie sprawiedliwości i troski o każdą osobę;
 5. Ochrona wszystkich języków i kultur;
 6. Wzmacnianie gospodarki europejskiej i wspólnej waluty;

Wartości Unii Europejskiej

A jak wyglądają wartości Unii Europejskiej?

 • godność człowieka;
 • wolność;
 • demokracja;
 • równość;
 • prawa człowieka.

Czym jest strefa Schengen?

Unia Europejska utworzyła strefę Schengen w 1995 roku. Jest to obszar UE bez kontroli na wewnętrznych granicach państw UE. Na tym obszarze można swobodnie przemieszczać pomiędzy krajami. Nie trzeba przechodzić kontroli na granicy. Dzięki temu mieszkańcy UE mogą mieszkać, uczyć się, pracować i pobierać emeryturę w dowolnym kraju w UE. Mogę też łatwo podróżować między tymi krajami, co ułatwia wyjazd do tych innych krajów na wakacje, do pracy czy studia.

Jak działa Unia Europejska?

Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej, to:

 1. Komisja Europejska – reprezentuje i dba o interesy całej Unii Europejskiej. Zgłasza propozycje zmian prawa, polityki i programy działania.
 2. Rada Europy – jest to organizacja międzyrządowa, która zajmuje się określaniem celów rozwoju Unii, umacnianiem demokracji, praw człowieka i przestrzeganiem prawa.
 3. Parlament Europejski – to instytucja UE, której skład wybierany jest przez wszystkich mieszkańców UE. Ma ona 3 siedziby: Bruksela, Luksemburg i Strasburg. Do najważniejszych zadań Parlamentu, należy: omawianie zaproponowanych praw, zatwierdzanie budżetu Unii Europejskiej, oraz wyrażanie zgody na umowy z krajami, które nie są członkami UE. Parlament sprawuje kontrolę nad Komisją Europejską.
 4. Rada Unii Europejskiej – Rada UE jest ważnym organem decyzyjnym. Do jej najważniejszych zadań należy: negocjowanie i przyjmowanie aktów ustawodawczych; zawieranie umów międzynarodowych; tworzenie wspólnej unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz uchwalanie budżetu UE.
 5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – ma za zadanie zapewnienie właściwego przestrzegania prawa, w każdym państwie Unii Europejskiej.
 6. Trybunał Obrachunkowy – to instytucja, który sprawdza, czy pieniądze Unii Europejskiej są wydawane właściwie.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content