Edukacja

Trudne słowa — wyjaśnienie w PJM, odcinek 5 — Inflacja, deflacja

Co oznaczają słowa "inflacja" oraz "deflacja"? W języku migowym wyjaśnia Jakub Malik.

INFLACJA, co to, i o co w niej chodzi?

To, że z czasem ceny poszczególnych produktów i usług się zmieniają, nikogo nie dziwi. Niektóre owoce i warzywa drastycznie drożeją wraz z upływem sezonu, a gadżety technologiczne stają się tańsze wraz z rozwojem technologii. Wcześniej wymienione sytuacje nie nazywamy inflacją.

Z inflacją mamy natomiast do czynienia dopiero wtedy, gdy wzrost cen dóbr i usług jest powszechny. Co to oznacza, jeśli w danej gospodarce występuje inflacja, jak ma się ona do mnie?

Można powiedzieć, że za tę samą sumę pieniędzy z roku na rok można kupić coraz mniej – a więc wartość pieniądza spada. Na przykład za 30 złotych, rok temu, mogliśmy kupić 40 jajek, wychodzi nam więc 75 groszy za jajko. Jak już wspominałem – inflacja to spadek wartości pieniądza – a więc – w tym roku też mamy przy sobie 30 złotych, ale możemy za nie kupić jedynie 30 jajek. Cena za jajko wynosi już złotówkę. Reasumując – w okresie roku, pieniądz stracił na wartości, przez co musimy dać go więcej, żeby coś kupić.

Co powoduje inflację, czyli wzrost cen?

Powodów jest wiele, ja wybrałem 3:

  1. kłopoty finansowe państwa i konieczność finansowania deficytu budżetowego – dodrukowując pieniądze.
  2. nadmierna, w porównaniu z podażą dóbr, ilość pieniądza w gospodarce.
  3. znaczny wzrost cen surowców energetycznych np. wzrost cen węgla, ropy naftowej itp.

Jakie są skutki inflacji?

Spadek wartości niezabezpieczonych oszczędności pieniędzy w tzw. kieszeni oraz na lokatach bankowych. Naciski pracowników na wzrost płac. Brak stabilności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Deflacja, co to, i o co w niej chodzi?

Deflacja to proces odwrotny do inflacji. W trakcie deflacji ceny spadają, i za te same pieniądze jesteśmy w stanie kupić więcej. Skutkuje to tym, że z roku na rok zwiększa się siła nabywcza pieniądza. Wartość pieniądza rośnie. Na przykład za 30 złotych, rok temu, mogliśmy kupić 30 jajek, wychodzi nam więc złotówka za jajko. Jak już wspominałem – deflacja to wzrost wartości pieniądza, a więc – w tym roku też mamy przy sobie 30 złotych, ale możemy za nie kupić już 40 jajek. Cena za jajko wynosi 75 groszy. Reasumując – w okresie roku, pieniądz zyskał na wartości, przez co płacimy mniej, żeby coś kupić.

Co powoduje deflację czyli spadek cen?

Brak proporcjonalnej do wzrostu gospodarczego emisji pieniądza (zbyt małe wydatki). Spadek popytu na skutek silnej recesji. Czasami deflacja wynika ze zbyt dużego oprocentowania lokat terminowych w bankach – konsumenci wolą oszczędzać na depozytach bankowych niż wydawać pieniądze na towary i usługi. Ciekawostka, nie zawsze jednak spadające ceny świadczą o deflacji. Mogą one być pochodną rozwoju technologicznego czy gospodarczego, na przykład w branżach wysokich technologii. Wtedy ceny spadają nie dlatego, że mamy do czynienia z deflacją, tylko dlatego, że produkcja na przykład stała się tańsza i bardziej opłacalna.

Jakie są skutki deflacji?

Zjawiskiem towarzyszącym deflacji jest wstrzymywanie się konsumentów z nabywaniem różnego rodzaju dóbr, w oczekiwaniu na możliwość ich zakupu po niższej cenie. Skutkiem takiego ograniczenia jest zmniejszenie napływu kapitału do systemu gospodarczego i spadek PKB. Gotówka zyskuje na wartości. Tym samym za określoną kwotę można nabyć więcej dóbr i usług. Kredyty stają się realnie drogie i nie są zaciągane, aby finansować inwestycje, co hamuje wzrost gospodarczy.

Wyjaśnienie kolejnych słów w języku migowym

To były kolejne dwa słowa – inflacja i deflacja – których znaczenie już znacie. O tym, o jakich słowach będą kolejne odcinki, decydujecie Wy! Jeśli zauważysz nieznane Ci słowo – napisz je, proszę, w komentarzu, czy to na Facebooku, czy YouTube – a my postaramy się je omówić w filmie.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content