Edukacja

Trudne słowa — wyjaśnienie w PJM, odcinek 1

Co oznaczają słowa „dyskryminacja’, „uprzedzenie” oraz „audyzm”? W języku migowym wyjaśnia Jakub Malik.

Zapraszamy na nowa serię filmów, gdzie w języku migowym wyjaśniamy mało znane czy też trudne słowa. W pierwszym odcinku poznamy znaczenie słów „dyskryminacja’, „uprzedzenie” oraz „audyzm”. Wyjaśnia Jakub Malik.

Dyskryminacja

Dyskryminacja – miga się ją: (zobacz film). Słowo dyskryminacja ma 2 znaczenia, są one podobne:

  1. dyskryminacja bezpośrednia, miga się ją: (zobacz film);
  2. dyskryminacja pośrednia, miga się ją: (zobacz film).

Dyskryminacja bezpośrednia

to wykluczenie, traktowanie osób niesprawiedliwie, ze względu na: ich rasę, narodowość, czy pochodzenie etniczne – to wszystko zalicza się do dyskryminacji.

Przykład: jako szef, planuje zatrudnić pracownika – na stanowisko są chętne dwie osoby – pierwsza – ciemnoskóra, druga – o jasnej karnacji. Gdy bezpodstawnie wybiorę osobę o jasnej karnacji – na pracownika – dopuszcza się dyskryminacji bezpośredniej w stosunku do ciemnoskórej osoby.

Dyskryminacja pośrednia –

jest ona trochę podobna do dyskryminacji bezpośredniej, jednak różni ją to, że w dyskryminacji bezpośredniej mamy do czynienia z celowym działaniem – połączonym z nienawiścią, niesprawiedliwym traktowaniem, czy poniżaniem takiej osoby. Jeśli chodzi o dyskryminację pośrednią – jest ona nie do końca świadomie podjęta decyzją – co skutkuje dyskryminacją, czy niesprawiedliwym potraktowaniem.

Przykład: w mojej firmie pracuje 5 pracowników – 3 z nich to mężczyźni, pozostałe osoby to kobiety. Wydając im nieświadomie polecenie do wykonania pewnego zadania, którego kobiety nie są w stanie wykonać – i go nie wykonują, stawiam je w nierównym świetle – dopuszczając się dyskryminacji pośredniej ze względu na płeć.

Uprzedzenie

Uprzedzenie, w Polskim Języku Migowym (PJM) nie ma odpowiednika tego znaku, są jedynie znaki, które nakreślają to słowo – wyglądają one tak lub tak (zobacz film).

Czym się różni dyskryminacja od uprzedzeń?

Dyskryminacja dotyczy poszczególnych zachowań, czy czynów jej odpowiadającym tj. prześladowania, niesprawiedliwego traktowania itd. Chodzi o czyn, wykonaną czynność. W odróżnieniu od dyskryminacji, która dotyczy zachowań wobec stereotypizowanej grupy, uprzedzenia to zbiory postaw (zbudowanych na podstawie stereotypów) wobec określonej grupy. Uprzedzenie określa tylko skłonność uprzedzonego do negatywnych zachowań.

Audyzm

Następne słowo – audyzm – dyskryminacja grupy ludzi, w tym przypadku – niesłyszących lub słabosłyszących. Miga się ją tak: (zobacz film). Powody dyskryminacji jest wiele, jednak niektóre z nich wyróżniają się na tle innych i są bardziej widoczne – jedną z nich jest dyskryminacja strukturalna, czyli dyskryminacja spowodowana złym, czy nieprzemyślanym zaplanowaniem, co prowadzi do nierównego podziału społeczeństwa i dostępnych dla nich dóbr. Jedna grupa ma lepiej od innej – na przykład od grupy ludzi niesłyszących, czy słabosłyszących. O jakich dobrach mówimy? Możliwości pracy, zarobku, komunikacji ze społeczeństwem i tym podobnych…

Inne trudne słowa…

To były 3 słowa – dyskryminacja, uprzedzenie, audyzm. Te słowa już znacie! W planach jest rozpoczęcie serii takich filmów, jednak tytuły filmów i omawiany materiał zależy od Was! Jeśli zauważycie nieznane Wam słowo – napisz je proszę w komentarzu, czy to na Facebook’u, czy YouTube’ie – a my postaramy się je omówić w filmie. Zapraszam na kolejne filmy.

Skip to content