Rodzina i zdrowie

Test aplikacji dla niesłyszących „ALARM112”

ALARM112 — aplikacja stworzona z myślą o osobach niedosłyszących, głuchych i niemówiących. Dzięki tej aplikacji możesz uratować życie! Jak ją zainstalować? Jak z niej korzystać? W języku migowym wyjaśnia ratownik medyczny, Hubert Głagowski.

Witam serdecznie. Będziemy mówić o aplikacji 112 przeznaczonej dla osób głuchych, działającej na terenie całego kraju. Realizacją projektu zajęło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem było ułatwienie osobom niesłyszącym, słabosłyszącym, ale też słyszącym kontaktu, wezwania pomocy przy użyciu aplikacji.

Co to jest CPR?

Czym jest CPR? Oznacza Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jest to jeden punkt obsługujący numer 112, współpracujący z lekarzami, policją, strażą pożarną i innymi służbami. Będąc w systemie, po otrzymaniu zgłoszenia CPR decyduje, którą ze służb wysłać na miejsce zdarzenia – pogotowie, straż pożarną czy policję. Decydują o kolejności podejmowanych kroków.

CPR - Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Alarm112
CPR — Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Jak działa Centrum Powiadamiania Ratunkowego?

Pokażę teraz jak działa CPR. Weźmy dla przykładu zdarzenie nr 1 – wypadek drogowy. Informacja o wypadku trafia do CPR, dalej zostaje przekazana policji, o ile wypadek był adekwatny dla tej służby. Zdarzenie nr 2 – pożar. Ścieżka jest podobna, CPR uzyskuje informacje o pożarze i decyduje o wezwaniu straży pożarnej. Zdarzenie nr 3 – zawał serca. Informujemy CPR, który decyduje o zapewnieniu pomocy pogotowia ratunkowego. Zatem CPR jest centralą dysponującą informacją i określającą sposób pomocy oraz wykorzystania służb.

Alarm112. Aplikacja dla głuchych do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Świat Głuchych.
Jak działa CPR

Bezpodstawne wezwanie pomocy

Bezpodstawne wezwanie pomocy będące wynikiem żartu, zwykłej głupoty, czy ciekawości jak działają służby, kończy się karą! Od 19 listopada 2017 roku, weszła w życie ustawa, nowy paragraf. Grozi w takiej sytuacji kara aresztu, ograniczenia wolności bądź grzywny w wysokości 1500 zł. Widzicie zatem, że korzystanie z aplikacji, wzywanie pomocy nie jest żartem. Jest o tym mowa w artykule 66, paragraf 1 KW. Czym jest KW? Jest to Kodeks Wykroczeń. Dlatego przestrzegam Was – nie traktujcie numeru 112 jako formy kawału, urozmaicenia sobie czasu czy ciekawostki. Pamiętajcie, że w tym czasie ograniczacie możliwość pomocy osobie naprawdę potrzebującej. Jeśli Centrum otrzymywałoby wiele nieprawdziwych zgłoszeń, nie mogłoby udzielić pomocy gdyby zaszła taka potrzeba. Pogotowie zamiast do osoby poszkodowanej, byłoby w drodze do fałszywego zgłoszenia! Ta osoba może umrzeć lub może być zagrożony stan zdrowia. Dlatego raz jeszcze przestrzegam.

Alarm112. Aplikacja dla głuchych do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Świat Głuchych.
Bezpodstawne wezwanie służb

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Co roku, 11 lutego, obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. 

Alarm112. Aplikacja dla głuchych do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Świat Głuchych.
Europejski Dzień Numeru 112

Obsługa aplikacji Alarm 112

Teraz pokażę Wam, jak wygląda obsługa aplikacji Alarm 112. Jest w niej podział na służby. Jest piktogram straży pożarnej, policji, ratownictwa medycznego i kontakt z numerem 112. W przypadku osoby słabosłyszącej lub kontaktującej się przez telefon, można bezpośrednio skorzystać z tej funkcji. To są wszystkie opcje wyboru w aplikacji. Zobaczymy teraz, jakie są kolejne kroki. Wybierzemy np.: STRAŻ POŻARNĄ.

W kategorii STRAŻ POŻARNA mamy piktogramy różnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce. Może to być: WYPADEK, MIEJSCE ZAGROŻENIA, POŻAR, TOPIENIE SIĘ. Jeśli klikamy MIEJSCE ZAGROŻENIA, mamy wtedy sytuacje niebezpieczne, które mogą się wydarzyć np.: katastrofa budowlana, powódź, podtopienia, zagrożenia atmosferyczne czyli wichury, mocny wiatr niszczący domy. Wtedy wybieramy jakiego zdarzenia jesteśmy świadkami.

KOMUNIKACJA DROGOWA – wypadki samochodowe. Jeżeli widzimy wypadek, klikamy ikonę WYPADEK i kieruje nas do wyboru lokalizacji zdarzenia. Mamy opcję wyboru, albo sami wpisujemy adres, albo aplikacja wyszukuje automatycznie z mapy, dzięki wykorzystaniu GPS. Kiedy wybierzemy tę drugą opcję, przekieruje nas do kolejnej strony (czerwonej) z potwierdzeniem miejsca zdarzenia. Kolejnym krokiem będzie potwierdzenie i dalej przesłanie zgłoszenia do CPR. Pożar, katastrofa budowlana, wypadki drogowe, zatrucie środkami chemicznymi – bardzo dużo możliwości zgłoszenia zdarzeń.

Alarm112. Aplikacja dla głuchych do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Świat Głuchych.
Wezwanie służ – straż pożarna

Kiedy wezwać policją?

Kiedy wybierzemy piktogram POLICJA. Przechodzimy do wyboru: BÓJKA; FAŁSZERSTWO (może jesteśmy świadkami oszustwa lub innego rodzaju fałszerstwa); GROŹBY KARALNE – to na przykład groźby, znieważanie, sytuacje którym nie możemy zapobiec; INTERWENCJA DOMOWA – czyli przemoc nad dziećmi, zwierzętami, zdarzeniami które mają miejsce w domu. W tej sytuacji też możemy powiadomić służby. Kolejna to zdarzenia w KOMUNIKACJI DROGOWEJ, KRADZIEŻ itp, MATERIAŁY WYBUCHOWE, MIEJSCE ZAGROŻENIA, OSZUSTWO, PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE, PRZESTĘPSTWA SEKSUALNE, np.: molestowanie, dotykanie miejsc intymnych itp. 

Następnie STALKING, oznacza, że ktoś może nas śledzić, a my sobie nie życzymy takiego zachowania. To właśnie jest stalking. Kolejna rzecz to UPROWADZENIE OSOBY, uprowadzenie na przykład do lasu, to nazywamy porwaniem. USZKODZENIE MIENIA, może to być przystanek autobusowy i osoba/osoby, które go niszczą. Taką sytuację również możemy zgłosić. ZABÓJSTWO. Następnie ZABURZENIA PSYCHICZNE, wybuchy agresji (możliwe po zażyciu narkotyków), albo druga skrajność, zachowanie niezwykle spokojne, brak kontaktu, takie zdarzenie również możemy zgłosić. ZAGINIĘCIE OSOBY – zaginięcie dziecka, zaginięcie dorosłego członka rodziny, oczywiście również powinniśmy zgłosić. ZAKŁÓCENIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, imprezy w godzinach ciszy nocnej. Kiedy prosimy o ciszę, ale gospodarz nie reaguje, to możemy tę sytuację zgłosić. Zarówno jeśli chodzi o hałas w budynku czy na otwartej przestrzeni. Takie zdarzenia zgłaszamy w kategorii Policja. Przechodzimy teraz do RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.

Alarm112. Aplikacja dla głuchych do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Świat Głuchych.
Wezwanie służb – policja

Kiedy wezwać karetkę?

RATOWNICTWO MEDYCZNE w przypadku ALERGII, OSTREGO BÓLU, CIĄŻY, CUKRZYCY, padaczki (DRGAWKI), DUSZNOŚCI, TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU, wypadków KOMUNIKACJI DROGOWEJ, mocnego KRWOTOKU, utraty przytomności – NZK (NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA), OPARZENIA (kontakt z ogniem itp.), HIPOTERMII (hipo – spadek) – ciepłota ciała to 36,6 0C. W przypadku hipotermii temperatura jest znacznie niższa. Może to nastąpić wskutek wpadnięcia do lodowatej wody, albo możemy mieć kontakt z osobą bezdomną i wyziębioną. To nazywamy hipotermią. Człowiek nie jest w stanie sam się ogrzać. 

Dalej PARALIŻ, osoba poszkodowana może wykonywać ruchy żucia, może być podejrzenie UDARU mózgu, może krwiaka w mózgu, w takim przypadku musimy natychmiast wezwać pomoc. Następne to PORAŻENIE PRĄDEM, PROBLEMY KARDIOLOGICZNE – może ból w klatce piersiowej, podejrzenie zawału, stan przedzawałowy, nierówny rytm serca. Czasem może to być zbyt wolna praca serca, w takich przypadkach prosimy o pomoc służby. 

Kolejna rzecz to PRÓBA SAMOBÓJCZA np.: skok z wysokości, przedawkowanie lekarstw, nadużycie alkoholu, różne działania mające na celu próbę samobójczą. Następnie UKĄSZENIA. Może to być ukąszenie osy, nadmierna opuchlizna, uczulenie na jad, duszności, może się zdarzyć ukąszenie przez węża, ogólnie ukąszenie przez zwierzęta jadowite. 

Następnie URAZY – złamania, złamania otwarte. Mówimy o poważnych urazach, Nie chodzi o drobne zwichnięcia, czy chwilowe urazy, drobne złamania. W takim przypadku nie powiadamiajmy służb! Możemy poradzić sobie sami, pójść do szpitala na SOR, prześwietlić bolące miejsce i dalej lekarz zdecyduje czy założy gips czy nie. Jeśli natomiast jest to poważne złamanie, złamanie kręgosłupa wtedy oczywiście adekwatne będzie wezwanie pomocy. W przypadku drobnych urazów, w których możemy sobie poradzić sami, skorzystać z pomocy SOR-u, nie wzywajmy pomocy, żeby nie blokować pogotowia w naprawdę ważnych przypadkach. 

Następna rzecz, to UTRATA PRZYTOMNOŚCI, NZK i wykonujemy RKO, tu również mówimy o omdleniach. ZADŁAWIENIA, również mogą wymagać powiadomienia służb ratunkowych. ZGON, w tym przypadku oczywiście również powiadamiamy służby.

W aplikacji przechodzimy do USTAWIENIA. Każdy z nas ma własny telefon, jednak czasami rodzice mogą dać telefon dziecku do zabawy, albo użyczamy innej osobie dorosłej, warto się zabezpieczyć przed niewłaściwym użyciem aplikacji. Może dziecko uruchomi aplikację, akceptując kolejne kroki wezwie pomoc i możemy być bardzo zdziwieni, kiedy pojawią się służby w miejscu, w którym przebywamy. Czasem może być to omyłkowe wciśnięcie wezwania, warto założyć sobie kod zabezpieczający na aplikację! Może to być wzór wybrany przez Ciebie, albo kod. Każdy z nas sam decyduje, według indywidualnych upodobań. W przypadku małżeństwa kod może być znany obydwojgu, żeby mogli uruchomić aplikację w razie potrzeby. Jeżeli w sposób nieodpowiedzialny wezwiemy pomoc, to podlegamy karze w myśl paragrafu, dlatego dobrze jest skorzystać z takiego zabezpieczenia, to powinno wystarczyć.

Ten numer ratuje życie, proszę nie blokujcie go.

Numer 112 ratuje życie! Nie blokuj go bez potrzeby!

Aplikacja „Alarm112” — INSTALACJA

Teraz pobierzemy aplikację „Alarm112”. Mam otwarty sklep google. Szukamy aplikacji Alarm 112 tworzonej przez MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Jeśli znaleźliście taką aplikację, to wybierzcie ZAINSTALUJ. Pobieramy, to jest około 10 MB zajętego miejsca pamięci. Dalej wybieramy przycisk URUCHOM. Dalej wyświetla nam się regulamin. Widzimy logo PZG. „Celem aplikacji jest zapewnienie możliwości przekazywania zgłoszeń alarmowych bez używania komunikacji głosowej”. Wybór AKCEPTUJĘ, albo NIE ZGADZAM SIĘ. Ja wybieram AKCEPTUJĘ. Wpisuję imię i nazwisko. 

 

Kolejna pozycja adres e-mail. Wpisujemy PESEL. Wpisujemy numer telefonu. Po uzupełnieniu danych osobowych mamy pole do zaznaczenia „Akceptuję Politykę prywatności”. Wyświetlił mi się SMS, sprawdzam moje dane osobowe, czy wszystko jest poprawnie. Nic nie wpisujemy, wciskamy przycisk WYŚLIJ. Wysłałem, teraz czekam. Włącza się aplikacja z pytaniem „Czy SMS został wysłany?” i opcja wyboru TAK lub NIE. Ja naciskam TAK. 

Następnie otrzymany przez SMS kod 4 cyfrowy przepisujemy do aplikacji. Już przepisałem 4 cyfrowy kod z SMS-a do aplikacji. Wciskamy znaczek AKCEPTUJ. Kolejny ekran to adresy. Można tu wpisać adres zamieszkania, albo nie wpisywać nic. „Zezwolić aplikacji ‘Alarm112’ na dostęp do informacji o lokalizacji tego urządzenia?”. Wybieramy ZEZWÓL. Jeśli wybieramy ODMÓW, to aplikacja nie będzie działała poprawnie. Czyli wybieram ZEZWÓL. Przechodzimy do ekranu głównego.

Aplikacja „Alarm112” — TEST

Ja naprawdę przeprowadzę TEST. Wyślemy prawdziwe zgłoszenie, ale proszę – Wy tego nie róbcie. Ja dostałem taką możliwość. Wybierzemy STRAŻ POŻARNĄ i TOPIENIE. WYBIERZ LOKALIZACJĘ ZDARZENIA: ja wybiorę Z MAPY, przy wykorzystaniu systemu GPS automatycznie. Pokazuje się mapa z naszą lokalizacją, wybieramy dokładne miejsce gdzie osoba się topi. Wskazujemy miejsce gdzie widzimy poszkodowanego i wybieramy wyślij. Adres zdarzenia, sprawdzamy i potwierdzamy, wybieramy opcję DALEJ. „Informacje o zgłoszeniu. Kategoria zgłoszenia – topienie się. Lokalizacja – Warszawska 39 B. Dodatkowe informacje”. 

Dodatkowe informacje „jestem głuchy”, albo inne ważne informacje dotyczące zdarzenia. Następnie wybieramy WYŚLIJ. „Zgłoszenie gotowe do wysłania. Czy zgłoszenie ma zostać wysłane?”. Ja wybieram WYŚLIJ, ponowne potwierdzenie. Otrzymujemy SMS „zgłoszenie. Kategoria…” wybieram WYŚLIJ. Ostatnie pytanie: „czy SMS został wysłany?”. Potwierdzam TAK. „wysłano zgłoszenie”. Poczekamy, zobaczymy. „Alarm112 – zgłoszenie oczekuje na obsługę. Obsługa przez operatora rozpoczęta”.

Jacek Lewandowski, ratownik medyczny

— WOPR Zegrze, ratownik dyżurny, w czym mogę pomóc? Tak. Rozumiem, dziękuję, wysyłam jednostki do pomocy. Otrzymałem zgłoszenie z numeru 112, zgłoszenie przez aplikację Alarm112 o osobie potrzebującej pomocy w wodzie. Adres Zegrze, ulica Warszawska 39B. Zostało przekazane zgłoszenie w tej chwili. Rozdysponuję służby, które są potrzebne do udzielenia pomocy.

wezwanie pomocy przez aplikacje dla głuchych alarm112
Ratownik medyczny, Jacek Lewandowski

Wysłałem zgłoszenie, skontaktowaliśmy się ze służbami. Zgłoszenie zostało bardzo szybko przekazane do WOPR. Zgłoszenie zostało przyjęte. Pokazałem jak działa aplikacja krok po kroku. TO BYŁ TEST, proszę nie powtarzajcie tego. Nie wysyłajcie zgłoszenia, żeby sprawdzić czy działa albo z nudów, nie róbcie tego bez potrzeby. Ja otrzymałem zgody przełożonych. Otrzymałem taką zgodę, dzięki temu mogliśmy wykonać test. Jak widzicie nie musicie się obawiać, śmiało korzystajcie z aplikacji jeśli będzie taka potrzeba. Dziękuję.