Edukacja

Stulecie hańby – czyli o zakazie stosowania języków migowych w szkołach dla głuchych!

Tak! Dobrze tytuł przeczytała/eś! W szkołach dla dzieci głuchych nie wolno było migać! I w niektórych szkołach tak jest do dziś! Dlaczego? Zapraszamy na krótkie wyjaśnienie, które w PJM-ie przedstawia Nikola Śliwa.

W 1880 roku odbył się Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Głuchych w Mediolanie, podczas którego przegłosowano rezolucję o zakazie stosowania języków migowych w szkołach dla głuchych. Dopiero w 1980 roku w Hamburgu zwołano Międzynarodowy Kongres Edukacji Głuchych, na którym odwołano ustanowiony sto lat wcześniej zakaz. Okres od 1880 do 1980 roku nazwano „stuleciem hańby”.

Nauka języka migowego w żaden sposób nie koliduje z nauką języka fonicznego

Dzisiaj wiadomo, że nauka języka migowego, w żaden sposób nie koliduje z nauką języka fonicznego, a wręcz przeciwnie – znajomość języka migowego przez głuche lub słabosłyszące dziecko, ułatwia naukę języka fonicznego.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content