Edukacja

Savoir-vivre #3 Kobieta – Mężczyzna (język migowy)

Poznaliśmy już zasady savoir-vivre przy stole. A jakie są reguły dobrego zachowania w relacjach damsko-męskich? W języku migowym wyjaśnia Jakub Malik.

Savoir-vivre, czyli zasady właściwego zachowania, w tym filmie, w relacjach damsko–męskich.

Savoir-vivre w relacjach damsko–męskich

Savoir-vivre reguluje również relacje damsko–męskie. Dzisiaj już nie w takim stopniu jak przed rewolucją obyczajową w latach 60. i 70. XX wieku, ale dawne zasady dobrego wychowania nadal mają wielu swoich zwolenników, a także przeciwników. Damsko–męski savoir-vivre reguluje takie kwestie jak:

  • Podawanie ręki lub wybór innego sposobu przywitania.
  • Wejście do pomieszczenia.
  • Przy wspólnym stole.
  • Całowanie w rękę.
  • Płacenie w restauracji.

Te kwestie poruszymy w tym filmie…

Podawanie ręki lub wybór innego sposobu przywitania

Tutaj pierwszeństwo ma zawsze kobieta. To ona decyduje, czy poda nowo poznanemu mężczyźnie rękę do uściśnięcia bądź po prostu kiwnie głową na przywitanie lub powie „dzień dobry”. Rolą mężczyzny jest przyjęcie jej wyboru i odpowiedzenie w ten sam sposób.

Wejście do pomieszczenia

Jeśli w danym pomieszczeniu jest już mężczyzna, a wchodzi do niego kobieta, mężczyzna wstaje i nie siada, dopóki kobieta jako pierwsza nie zajmuje swojego miejsca. Przyjęło się również, że panowie przepuszczają panie pierwsze w drzwiach – tymczasem zasady dobrego wychowania mówią co innego. Mężczyzna powinien otworzyć drzwi, ale przejść przez nie pierwszy i przytrzymać je przed kobietą. Podobnie z wejściem do restauracji – wchodzi pierwszy mężczyzna, ponieważ dawniej przyjmowano, że „rozpozna” teren i gdy stwierdzi, że nie ma niebezpieczeństw, wpuści kobietę. Tak samo wygląda sytuacja z samochodem – to mężczyzna powinien wysiąść pierwszy, a następnie otworzyć drzwi kobiecie.

Przy wspólnym stole

Bardzo skomplikowane są również zasady savoir-vivre’u dotyczące przebywania kobiety i mężczyzny przy jednym stole. Jednak krótko o nich opowiem. Mężczyzna powinien odsuwać i przysuwać krzesło kobiety za każdym razem, gdy ta wstaje i siada do stołu oraz wstawać, gdy ta od stołu odchodzi. Zasada ta nie działa, gdy kobieta odchodzi od swojego miejsca przy stole ustawionym na świeżym powietrzu.

Całowanie w rękę

Całowanie w rękę nie jest „obowiązkiem” mężczyzny według zasad savoir-vivre’u. Ta tradycja utrzymuje się w niewielu krajach – jednak w większości państw się tego nie robi. Zarówno panowie nie mają zbyt dużej ochoty na całowanie obcych kobiet w rękę, jak i one często odczuwają to jako naruszenie swojej prywatnej przestrzeni. Jeśli jednak bardzo mu na tym zależy, powinien pamiętać o 2 sprawach. Tę czynność można wykonywać tylko w pomieszczeniach zamkniętych, nie na świeżym powietrzu. To mężczyzna schyla się ku ręce kobiety, nie ciągnie jej ku sobie.

Płacenie w restauracji

Płacenie w restauracji jest kolejną kłopotliwą sytuacją w relacjach damsko–męskich. Panowie nie zawsze chcą pokrywać koszty całego rachunku, skoro dzisiaj kobiety samodzielnie się utrzymują, a i one nie chcą czuć się od nich zależne. Dobra wiadomość jest taka, że savoir–vivre nie wymaga od mężczyzny, by zawsze to on opłacał rachunek. Kto więc opłaca rachunek? Strona zapraszająca. Jeśli to mężczyzna jest stroną zapraszającą, to on reguluje rachunek. Jeśli kobieta go gdzieś zaprasza, to na niej, według zasad dobrego wychowania, spoczywa obowiązek pokrycia kosztów. Wszelkie innowacje są jednak dozwolone – para może umówić się, że płacą oboje lub robi to jedno z nich – żadna z tych sytuacji nie przeczy zasadom savoir-vivre’u.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content