Edukacja

Rozwój kompetencji osób głuchych

Projekt „Rozwój kompetencji osób głuchych" jest współfinansowany ze środków PFRON. Projekt realizowany jest od czerwca 2022 r. do marca 2023 r. w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, dolnośląskim, śląskim.

Zapraszamy głuchych i słabosłyszących do udziału w projekcie podnoszącym kwalifikacje na rynku pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Program uczestnictwa obejmuje:

 1. Szkolenie z języka polskiego, nastawione na poprawne pisanie, przygotowanie CV i korespondencję z potencjalnym pracodawcą, współpracownikami i klientami;
 2. Szkolenie z psychologiem – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, rozpoznanie swoich mocnych stron, motywacja, metody radzenia sobie ze stresem;
 3. Spotkanie z doradcą – z doradcą omówisz swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe i zaplanujesz działania, które krok po kroku pomogą ci uzyskać nowe umiejętności i skutecznie poszukiwać pracy. Spotkanie to jest wymagane do wzięcia udziału w projekcie.
 4. Szkolenia zawodowe – do wyboru trzy ścieżki:
  1. projektowanie stron internetowych;
  2. grafika komputerowa;
  3. praca biurowa.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Możesz wziąć udział w rekrutacji do projektu, jeżeli spełniasz dwa warunki:

 1. Masz orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia słuchu
 2. Mieszkasz w jednym z 4 województw: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, śląskim lub dolnośląskim.

Zajęcia, będą odbywały się:

 • dla woj. kujawsko-pomorskiego w Toruniu;
 • dla woj. mazowieckiego w Warszawie;
 • dla woj. śląskiego w Bytomiu i Katowicach;
 • dla woj. dolnośląskiego we Wrocławiu i Jastrzębiu.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić zgłoszenie on-line: (kliknij link aby przejść do formularza). Następnie skontaktuje się z Tobą doradca i umówi spotkanie wstępne. Podczas spotkania porozmawiamy o Twoich celach zawodowych, o tym, czego chcesz się nauczyć, w jakim kierunku chcesz się rozwijać. Opowiemy też o szczegółach projektu. Dopiero po tym spotkaniu podejmiesz decyzję, czy chcesz wziąć udział w projekcie.

Projekt jest dofinansowany w kwocie 299 000 zł ze środków PFRON, całkowita wartość projektu wynosi 313 987,84 zł. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób głuchych i słabosłyszących. Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 31 marca 2023 roku. Projekt Fundacji Świat Głuchych został złożony w ramach konkursu nr 1/2021 pt. „Sięgamy po sukces” ogłoszonego przez PFRON 5 listopada 2021 roku na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt złożono w drugim kierunku pomocy tj. „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Plansza z flagą Polski oraz godłem Polski. Poniżej napis: „Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozwój kompetencji osób głuchych. Dofinansowanie 299 000 zł. Całkowita Wartość 313 987,84 zł”. W tle barwy biało szare i białe kontury godła polskiego.

Harmonogram projektu „Rozwój kompetencji osób głuchych”- aktualizacja 2023
do Umowy nr ZZB/000802/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Aktualizacja: Rekrutacja do projektu została zakończona. Nie ma już wolnych miejsc. Formularz zgłoszeniowy został zamknięty.

logo PFRON

Projekt jest dofinansowany w kwocie 299 000 zł ze środków PFRON, całkowita wartość projektu wynosi 313 987,84 zł. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób głuchych i słabosłyszących. Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 31 marca 2023 roku. Projekt Fundacji Świat Głuchych został złożony w ramach konkursu nr 1/2021 pt. „Sięgamy po sukces” ogłoszonego przez PFRON 5 listopada 2021 roku na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt złożono w drugim kierunku pomocy tj. „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Skip to content