Rodzina i zdrowie

Prawo i obowiązki dziecka – omówienie w polskim języku migowym (PJM)

Dzieci mają swoje prawa i swoje obowiązki. Jak one wyglądają? Jakie prawa ma dziecko? W jakim wieku musi być dziecko, aby otrzymało obowiązki domowe? W języku migowym wyjaśnia Maciej Joniuk.

Czym jest prawo dziecka?

Każde dziecko ma takie same prawo, niezależnie od wieku, płci, koloru skóry czy miejsca zamieszkania. Czym jest prawo dziecka? Dziecko to człowiek — tylko mały. Przecież każdy człowiek kiedyś był dzieckiem. Prawo dziecka to też prawo człowieka. Każda dorosła osoba powinien respektować prawa dziecka. Najważniejsze prawa dziecka:

 • prawo do życia i rozwoju – to znaczy, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do rozwoju
 • prawo do życia bez przemocy i poniżania – bicie, znęcanie, okrutne traktowanie są niedopuszczalne i karalne
 • prawo do wychowania w rodzinie – dziecko powinno być wychowane przez rodziców i nie wolno zabrać dziecka od rodziców. Gdyby rodzice rozstali się, to dziecko ma prawo do kontaktu z mamą zarówno jak z tatą
 • prawo do własnych poglądów – dziecko może wyrażać swoje poglądy
 • prawo do informacji – dziecko powinno mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy,
 • prawo do nauki – dziecko ma prawo uczyć się w szkole.

Podstawowe prawa ucznia wynikające z przepisów prawa oświatowego

Dziecko ma prawo: 

 • do bezpłatnej nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
 • do równego traktowania wobec prawa,
 • do pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • do wychowania w rodzinie,
 • prawo do swobody myśli i wypowiedzi,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

Prawo też mówi, że obowiązkiem dziecka jest pomagać swoim rodzicom.

Dlaczego obowiązki dziecka w rodzinie są ważne?

Już najmłodszemu dziecku, nawet trzyletniemu, warto dać obowiązki. To dla dziecka to znak, że w domu pełni ważną rolę w funkcjonowaniu całej rodziny. Dziecko w najmłodszym wieku chętnie naśladuje dorosłych. Obowiązki domowe uczą dziecko samodzielności, planowania i zarządzania czasem oraz szacunku do pracy wykonanej przez innych. Warto pamiętać, żeby nie traktować obowiązków jako przymus, a jako zabawę czy rozrywkę.

Obowiązki dziecka w rodzinie:

 • słuchania swoich rodziców,
 • szanowanie rodziców,
 • okazywanie wdzięczności,
 • sprzątanie zabawek,
 • wyrzucanie śmieci do kosza,
 • sprzątanie podłogi,
 • ścielenie łóżka i wiele innych zadań domowych.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content