Wydarzenia

Powołanie członków Rady Nadzorczej PFRON

Uroczystość powołania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tłumaczeniem na język migowy.

Zapraszamy do obejrzenia powołania członków rady Nadzorczej PFRON. Uroczystość odbyła się 10 stycznia 2020 roku. W uroczystości udział wzięli:

  • Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Zarządu PFRON.

Członkowie Rady Nadzorczej PFRON

Do składu Rady Nadzorczej PFRON zostali powołani:

  • Pani Renata Górna – członek Rady Zarządzającej Ośrodka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy;
  • Pani Aleksandra Kieres – Prezes Zarządu Fundacji „Nadzieja”,
  • Pan Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Pani Iwonna Kulikowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Strefy Budżetowej w Ministerstwie Finansów;
  • Pan Janusz Piątek – reprezentant Związku Rzemiosła Polskiego;
  • Pan Krzysztof Rowiński – Pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ds. Osób Niepełnosprawnych;
  • Pani Zofia Żuk – reprezentantka Związku Pracodawców Business Club.

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Uroczystość można obejrzeć w powyższym filmie. Całość z napisami w językach polskim i angielskim oraz z tłumaczeniem na język migowy – na miejscu tłumaczył Paweł Żurawski.

Zobacz też: Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w administracji publicznej.

Skip to content