Wydarzenia

Powołanie członków Rady Nadzorczej PFRON

Uroczystość powołania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tłumaczeniem na język migowy.

— Witam Państwa na uroczystości powołania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W imieniu Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dziękuję wszystkim przybyłym gościom.

W dzisiejszej uroczystości udział biorą:

 • Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

 • Pan Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

 • Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Zarządu PFRON.

Witam również wszystkich, którzy zostaną dzisiaj powołani do składu Rady Nadzorczej PFRON.

Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do powołania członków Rady Nadzorczej PFRON. Zapraszam Panią Minister na środek sali.

Członkowie Rady Nadzorczej PFRON

Do składu Rady Nadzorczej PFRON zostali powołani:

 • Pani Renata Górna – członek Rady Zarządzającej Ośrodka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy;

 • Pani Aleksandra Kieres – Prezes Zarządu Fundacji „Nadzieja”,

 • Pan Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,

 • Pani Iwonna Kulikowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Strefy Budżetowej w Ministerstwie Finansów;

 • Pan Janusz Piątek – reprezentant Związku Rzemiosła Polskiego;

 • Pan Krzysztof Rowiński – Pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ds. Osób Niepełnosprawnych;

 • Pani Zofia Żuk – reprezentantka Związku Pracodawców Business Club.

Dziękujemy bardzo. Panią Minister prosimy o pozostanie. Bardzo dziękujemy wszystkim powołanym osobom.

Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do wystąpień:

 • Pani Minister Marleny Maląg;

 • Pana Pawła Wdówika, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

 • oraz Pana Krzysztofa Michałkiewicza, prezesa Zarządu PFRON.

Zapraszam Państwa na środek. Zapraszam również wszystkich powołanych członków Rady nadzorczej, do ustawienia się za osobami zabierającymi głos. Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Minister.

Wystąpienie Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

— Szanowny Panie Ministrze, Panie Ministrze Prezesie, Szanowni Państwo, członkowie Rady Nadzorczej. Ja może swoje wystąpienie, takie uzupełniające: Szanowni Państwo, najważniejsza sprawa: Radą Nadzorczą, która została dzisiaj powołana, ktoś musi kierować. Do tej pory, z mocy ustawy, kieruje Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Do tej pory był to Pan Minister Krzysztof Michałkiewicz, na krótko tę pałeczkę – żeby nie było bezkrólewia – przejął nasz Pan Minister Stanisław Szwed. A co dzisiaj nie wybrzmiało: Prezesem Rady Nadzorczej teraz będzie Pan Minister Paweł Wdówik. Szanowni Państwo, więc to jest szef, który będzie tym organem nadzorczym dla naszej bardzo ważnej instytucji, jaką jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kierował.

Przede wszystkim dziękuję za to, że Państwo jesteście z nami, że będziemy dalej współpracować. Naszym celem jest przede wszystkim stworzenie takiej szerokiej koalicji na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Państwowy Fundusz Rehabilitacji, właśnie pod nadzorczym okiem Pana, dzisiaj prezesa, ministra, funkcjonował bardzo dobrze. Myślę, że o tym to już powie Pan Minister.

Natomiast ja postaram się króciutko opowiedzieć o tym, jak rząd przez ostatnie 4 lata, wspierał osoby z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim należy się pochwalić tym, że naszym zadaniem powinno być przywracanie osób niepełnosprawnych – w miarę możliwości – do funkcjonowania, do sprawnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Powinniśmy podjąć takie działania, aby przede wszystkim każda z osób mogła czuć się potrzebna, aby mogła funkcjonować z drugim człowiekiem, bo to każdemu z nas jest bardzo potrzebne.

Sztandarową ustawą, która przede wszystkim pokazuje i wyznacza kierunki działania rządu, naszego rządu, pana premiera Mateusza Morawieckiego, to na pewno jest ustawa o dostępności. Ale o tym to na pewno powie pan minister, bo to tak naprawdę jest bardzo ważnym przedsięwzięciem. Bardzo się cieszę, że właśnie będziemy mogli w tym kierunku pójść, to będą nasze priorytety, nasze wyzwania.

O pieniądzach czasami nie wypada mówić, ale myślę, że warto też przypomnieć, że te ostatnie 4 lata to też potężne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Zarówno powstanie Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, dziś nazwa Solidarnościowego Funduszu, z którego finansowane są w różne programy, które przede wszystkim powstały, funkcjonują, dzięki konsultacjom ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Warto przypomnieć: czy opieka wytchnieniowa, czy asystent osoby niepełnosprawnej, powstawanie centr opiekuńczo-mieszkalnych, czy też opieka osoby niepełnosprawnej. Programy funkcjonują i funkcjonować będą. Ale bardzo też ważną rzeczą jest wsparcie osób niesamodzielnych. Ustawa, która powstała w lipcu ubiegłego roku, przede wszystkim gwarantuje osobom niesamodzielnym dodatkowe, uzupełniające świadczenie do 500 zł. Właśnie w wczorajszym dniu, sejm przyjął ustawę waloryzacyjną renty i emerytury, i też nie zapomniano o tym, aby to świadczenie nie zostało pomniejszone. Więc te próg 1600 zł został podniesiony do 1700 zł.

Jeżeli porównamy czasy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy objął władzę, czyli końcówka roku 2015 i porównamy środki przekazane dla osób niepełnosprawnych, to możemy zaobserwować 10 miliardów więcej przekazywanych środków dla osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim to właśnie jest podniesienie świadczeń, które nie były waloryzowane przez lata. To uczyniono. I to jest podziękowanie przede wszystkim, te osoby niepełnosprawne na to zasługują, ale przede wszystkim musimy pamiętać, że wielokrotnie opozycja pokazuje, że tych środków jest za mało. Natomiast przed rokiem 2015, tak naprawdę – tak jak powiedziałam – tych środku było jeszcze mniej. To sprawne działanie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, właśnie obecnego tutaj pana ministra Krzysztofa Michałkiewicza, sprawne działanie ministerstwa, rządu, doprowadziły do tego, że sprawy osób niepełnosprawnych stały się priorytetem i one nadal tym priorytetem będą.

Szanowni Państwo, jako członkowie Rady Nadzorczej, przede wszystkim nadzorujecie instytucję, która jest właściwie instytucją wiodącą, jeśli chodzi o wsparcie osób niepełnosprawnych, jeżeli chodzi o właśnie zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ale także programy, które są realizowane, akceptowane przez Radę Nadzorczą – one przede wszystkim służą osobom niepełnosprawnym, i progres finansowań jest bardzo duży. Dziękuję Państwu, że jesteście razem z nami i myślę, że teraz już ten czas, kiedy nasz Pan pełnomocnik, Pan minister Paweł Wdówik powie o tym, jak widzimy tę perspektywę kolejnych 4 lat, a myślę, że wszyscy cieszymy się właśnie, że pan minister zgodził się z nami współpracować. A powiem, że nie było łatwo przekonać pana ministra, żeby tutaj z nami był.

Liczymy na to, że właśnie to doświadczenie, to, co pan minister pokazał na uniwersytecie warszawskim, swoją pracowitością, swoją determinacją w osiąganiu celów, również przełoży się tutaj, na tę naszą współpracę i realizację polityki rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. I te kierunki, które też pan premier będzie akceptował, będą wypracowywane przy udziale naszego pełnomocnika, pana ministra – bo to o to chodzi, żebyśmy czynili dobre rzeczy, ale żebyśmy dobre obierali kierunki. Panie ministrze, bardzo proszę.

Powołanie członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Wystąpienie Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Paweł Wdówik – Prezes Rady Nadzorczej PFRON

— Dziękuję bardzo Pani Minister za te ciepłe słowa, trochę jestem zażenowany, ale spróbuję sobie poradzić. Dla mnie to jest sprawa zupełnie priorytetowa, która się dzieje na naszych oczach. To znaczy, że ten rząd wykonał ruch, którego nie odważył się zrobić nikt przedtem, a ekip rządzących od 30 lat mieliśmy ileś tam. Mianowicie, że zauważono fakt, że osoba z niepełnosprawnością to nie jest tylko ta osoba całkowicie niesamodzielna, która potrzebuje świadczeń, ale to jest także całe mnóstwo osób aktywnych zawodowo, społecznie, rodzinnie, które chcą mieć dostęp do kultury, chcą mieć dostęp do transportu publicznego, do wypoczynku, chcą realizować swoje prawa obywatelskie.

W jaki sposób ten rządu to zauważył? Właśnie przez wspomniany już przez panią minister program „Dostępność plus”. To jest program, który skłonił mnie do tego, żeby z tym rządem podjąć współpracę i wejść do tej drużyny, bo poza tym, że on został uchwalony, ogłoszony, to on ma także swoje konkretne wdrożenia, poprzez ustawę o dostępności cyfrowej oraz poprzez ustawę o zapewnianiu dostępności. Są to konkretne kroki, powiedziałbym kroki milowe, które czynią nas — teraz zmieniam perspektywę na sekundę — nas, osoby z niepełnosprawnością przeróżną, podmiotem, a nie przedmiotem. Nie przedmiotem otrzymywania, brania, żądania, roszczeń i tak dalej, tylko podmiotem życia społecznego.

Zaczynamy odgrywać w tym społeczeństwie taką rolę, jak wszyscy pozostali obywatele.

Ja o tej determinacji rządu się przekonałem, kiedy jeszcze jako kierownik biura na uniwersytecie, rozmawiałem o programie „Dostępna uczelnia”, między innymi z obecnym tu dyrektorem Piotrem Krasuskim. I widziałem, jak pan dyrektor i cała ekipa, która ten program przygotowywała, z jaką determinacją stawiają na równe prawa, na wyrównanie szans — pomyślałem, że naprawdę dzieją się cuda, że my odchodzimy od myślenia o osobach niepełnosprawnych w kategoriach rehabilitacji, a może ewentualnie zatrudnienie – to już jest rekord świata. Ale myślimy o osobach niepełnosprawnych jako o obywatelach.

Natomiast nie chciałbym, żeby ci, którzy są najbardziej potrzebujący, najbardziej niesamodzielni, o których pani minister tu powiedziała już, pomyśleli, że teraz nadchodzą złe czasy, bo przyszedł Wdówik i będzie robił tu awanturę, i odwracał wszystko do góry nogami. Nie jest tak. Ja dostrzegam to, że są ludzie, którzy bez stałego wsparcia, bez stałej pomocy nie zafunkcjonują. I także z wielkim szacunkiem muszę powiedzieć o tych programach, które zostały wdrożone. Na przykład na Środowiskowe Domy Samopomocy, w tej chwili to wsparcie wynosi 1752 zł na osobę, ono wzrosło o 500 zł w ciągu ostatnich 4 lat. Ale to nie jest koniec, bo jeszcze dodatkowo został utworzony nowy profil tych domów, który dotyczy osób z autyzmem, osób ze sprzężeniami, gdzie dodatkowo do tej kwoty można otrzymać kolejne 30%. Także to jest konkret. Może się opozycja irytować, bo im nigdy nie wyszło. Natomiast tutaj mamy bardzo mierzalne zmiany.

Są też zmiany w odniesieniu do warsztatów terapii zajęciowych, do Zakładów Aktywizacji Zawodowej, czyli tzw. ZAZ-ów, które w założeniu – i tym będziemy się też zajmować – są przeznaczone dla osób, które nie są w stanie wejść na rynek pracy, a chcą jakoś funkcjonować w społeczeństwie. Tutaj też te dofinansowania wzrosły proporcjonalnie o 35 i 39%. To nie są małe kwoty.

Ja muszę powiedzieć – to jest trochę poza protokołem – że ponieważ lubię śledzić media, to tak z dużym niepokojem przemyślałem, jak tu przyjdę i będę musiał nadstawiać głowę za ten Fundusz Solidarnościowy. Wszedłem, sprawdziłem dane i się okazało, że Fundusz Solidarnościowy jest rzeczywiście funduszem solidarnościowym, to znaczy wspierający tych, którzy najbardziej tego potrzebują, także emerytów. Ale kwotowo, to co było przewidziane na osoby niepełnosprawne w wersji pierwotnej – czyli dwa i pół miliarda złotych – to w tej chwili jest ponad 4. Więc jeżeli ktoś państwu dziennikarzom powie z opozycji, że rząd coś zabrał, to to jest po prostu nieprawda.

Cieszę się, że zaufano mi, i że będę mógł wdrażać razem z tym ministerstwem i także z innymi osobami z rządu to, co dla osób z niepełnosprawnością jest najważniejsze w tej chwili, czyli Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, która dostrzega te wszelkie różnorodności, która osobom niepełnosprawnym daje rzeczywiście różne prawa jako obywatelom. To jest jakiś cel pani minister, kiedy rozmawialiśmy o moim przyjściu do ministerstwa, dała przyzwolenie, żeby takie przymiarki były i dlatego tu jestem. Więc zapewniam państwa, że osoby niepełnosprawne to nie są biorcy świadczeń. To są obywatele, którzy chcą tu normalnie żyć i do tego będziemy dążyć. Dziękuję bardzo.

Powołanie członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Paweł Wdówik – Prezes Rady Nadzorczej PFRON
Paweł Wdówik – Prezes Rady Nadzorczej PFRON

Dziękujemy panie ministrze. Proszę o zabranie głosu Krzysztofa Michałkiewicza, prezesa Zarządu PFRON.

Wystąpienie Krzysztofa Michałkiewicza, prezesa Zarządu PFRON

Pani Minister, Panie Ministrze, szanowni Państwo. Na początku chciałem pogratulować członkom Rady Nadzorczej, a w szczególności chciałem pogratulować Panu Pełnomocnikowi.

Rada Nadzorcza PFRON jest taką instytucją, która ma dwóch prezesów. Jest Prezes Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu. I faktycznie obaj są tytułowani jako prezesi i obaj faktycznie ponoszą odpowiedzialność, za to, że PFRON efektywnie i skutecznie służy środowisku osób niepełnosprawnych.

Tych możliwości – tak jak Pan Pełnomocnik powiedział – jest coraz więcej. Z tego względu, że PFRON ma pieniądze, które wyraźnie są większe. Jeżeli w 2019 roku to było niecałe 5 miliardów złotych – 4 miliardy 600 milionów złotych, to w tej chwili, na ten rok już, planujemy 6 mld 300 mln złotych. To jest wyraźny wzrost, który daje szansę na efektywne i skuteczne wsparcie wielu osób niepełnosprawnych, szczególnie jeżeli chodzi o rehabilitację zawodową, jeśli chodzi o dostęp do rynku pracy. Większość tych środków jest właśnie przeznaczanych na rehabilitację zawodową – 3 miliardy 600 milionów złotych w tamtym roku przeznaczyliśmy na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ale także PFRON to jest miejsce, gdzie wspieramy różnego rodzaju programy. Wśród tych programów są bardzo ważne programy Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza reaguje na bardzo konkretne potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych. Przypomnę 2017 rok, gdy nawałnica przeszła przez Polskę, Rada Nadzorcza uruchomiła szybko swój program wsparcia osób niepełnosprawnych, którzy zostali poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej. I ten program co roku jest dalej realizowany, wszedł jako stały program Rady Nadzorczej. Co roku są planowane środki finansowe na wsparcie ofiar klęsk żywiołowych. I oczywiście cieszymy się, jeżeli te pieniądze w danym roku nie muszą być wykorzystane. I mamy nadzieję, że będą rzadko wykorzystywane.

Ale tych dedykowanych programów Rady Nadzorczej jest naprawdę dużo, przypomnę te najważniejsze. Jest wśród nich „Aktywny Samorząd”, jest wśród nich wyrównywanie różnic pomiędzy samorządami (Program wyrównywania różnic między regionami III”), ale także są programy, które wpisują się w bardzo innowacyjne i przyszłościowe myślenie. Np. w ramach Aktywnego Samorządu mamy część poświęconą zdobywaniu wykształcenia, zdobywaniu wyższego wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. Ale mamy także program “Absolwent”, który ma służyć osobom, które zdobyły wykształcenie, a potrzebują też wsparcia, żeby zdobywać kwalifikacje, żeby wyrobić określone certyfikaty, żeby faktycznie móc się przygotować – czy poprzez praktykę, czy poprzez staż – do tego, żeby wykorzystać swoje kwalifikacje, swoje kompetencje w miejscu pracy. I ten program jest ważny i jest chwalony. Bo on faktycznie wspiera osoby niepełnosprawne, nie tylko w zdobyciu wykształcenia, ale także w znalezieniu się na rynku pracy.

Tych środków finansowych – jeśli chodzi o programy Rady Nadzorczej, jeśli chodzi o programy realizowane po przez organizacje pozarządowe – także jest coraz więcej. I coraz więcej środków finansowych. Prawie 300 milionów złotych planujemy na wsparcie organizacji pozarządowych. Prawie 200 jest na programy Rady Nadzorczej. To jest konkretne wsparcie konkretnych potrzeb, bardzo specjalnych, specyficznych potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych.

PFRON pamięta, że są różne osoby, z różnymi niepełnosprawnościami, z różnymi potrzebami, i staramy się nadążać za tym, żeby te potrzeby, które się zmieniają miały szanse być zaspokojone.

Cieszę się ogromnie na współpracę z Panem Pełnomocnikiem. Nie ukrywam, że cieszę się, że osoba kompetentna, osoba znająca potrzeby osób niepełnosprawnych, osoba, która chce coś konkretnego zrobić dla środowiska, będzie pełniła tę funkcję. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się – także poprzez PFRON – zrobić dużo dobrego dla środowiska osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo.

Powołanie członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Wystąpienie Krzysztofa Michałkiewicza, prezesa Zarządu PFRON

Pytania dziennikarzy.

Elżbieta Łukowska, Polskie Radio:

— Chciałam zapytać Panią Minister: Ile osób otrzymało już świadczenia? Chodzi o osoby niesamodzielne.

Minister Marlena Maląg:

— Wniosków złożonych — jeżeli chodzi o świadczenia niesamodzielne – mamy już ponad 600 tysięcy i część świadczeń już została wypłacona, część podlega jeszcze weryfikacji. Ale około 400 tysięcy już zostało wypłaconych świadczeń.

Elżbieta Łukowska, Polskie Radio:

— Jeszcze chciałabym zapytać o program „Absolwent”. Panie Ministrze, ile środków w tym roku przeznaczono na ten program i ile osób on może objąć?

Krzysztof Michałkiewicz:

— Oczywiście jesteśmy na początku roku i ciągle jesteśmy przed uchwaleniem budżetu. Plan finansowy PFRON-u jest częścią, załącznikiem budżetu państwa i rzeczywiście to ustawodawca będzie decydował. Natomiast w projekcie budżetu mamy ponad 7 milionów 400 tysięcy złotych na program „Absolwent”. I tak jak powiedziałem, cieszy się on dużym uznaniem, jeśli chodzi o środowiska osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne. I poprzez organizacje pozarządowe trafia to wsparcie do tych, którzy ukończyli studia, zdobyli wyższe wykształcenie, a potrzebują wsparcia, żeby funkcjonować na rynku pracy.

Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Pani Minister, Panu Pełnomocnikowi oraz wszystkim zaproszonym gościom. Zapraszamy na drobny poczęstunek.