Podsumownie roku 2022 w Fundacji Świat Głuchych

Czym zajmowała się Fundacja Świat Głuchych w roku 2022? Wyjaśnia prezes Fundacji, Tomasz Smakowski.

Przyszedł czas na podsumowanie minionego 2022 roku. Mam bardzo mieszane uczucia co do tego podsumowania, ponieważ z jednej strony pamiętam, jak w 2021 roku planowaliśmy wiele nowych rzeczy, mieliśmy głowy pełne pomysłów. Kiedy przyszedł 24 lutego, wszystko się zmieniło, wszelkie plany i pomysły musieliśmy schować do szuflady!

Duża część naszych wysiłków w pierwszej chwili poszła na pomoc, błyskawiczne tłumaczenie dokumentów i rozporządzeń prezydenta Zełeńskiego pozwalających na opuszczenie kraju osobom z niepełnosprawnościami. My sami, przyczyniliśmy się do pomocy około 1000 osobom głuchym uciekającym z Ukrainy. Po raz pierwszy też, na ten czas zostały zakopane topory wojenne – czyli wszystkie organizacje dla głuchych w Polsce zaczęły pomagać sobie nawzajem przy przyjmowaniu, kwaterowaniu, tłumaczeniu, transporcie. Był to naprawdę ogrom emocji i pracy, ale udało się w pierwszym etapie migracji uchodźców zabezpieczyć WSZYSTKICH gości!!! Po pewnym czasie dostaliśmy od KPRM 500 tys. złotych na zabezpieczenie pobytu uchodźców, szkolenia, opiekę nad dziećmi, ale o tym szczegółowo opowiem później.

Zbiórka pieniędzy na SIĘ POMAGA dla głuchych z Ukrainy

Dzięki WASZYM wielkim sercom udało nam się w zbiórce na SIĘ POMAGA zebrać 11470 zł. Z tej kwoty tysiąc złotych to koszt prowadzenia zbiórki, pozostała suma została do naszej dyspozycji. Pieniądze wydaliśmy na zapłatę za nocleg grupy głuchych, która w nocy przekraczała granicę i nie miała gdzie odpocząć po dwudniowej podróży! 1000 zł.

Poza tym pomogliśmy 12-letniej Karolinie w zakupie aparatów słuchowych. Od dziecka borykała się z niedosłuchem, jednak w wyniku bombardowania i stresu, zaczęła gwałtownie tracić słuch. Dzięki waszemu wsparciu kupiliśmy dwa nowoczesne, cyfrowe aparaty w kwocie 7000 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup doraźnych środków higienicznych, ubranek dziecięcych, pampersów i innych najpilniejszych artykułów! BARDZO DZIĘKUJEMY za WASZĄ HOJNOŚĆ.

Social media Fundacji Świat Głuchych

W międzyczasie wciąż nagrywaliśmy dla Was materiały, które miały interesować, wzruszać, mobilizować i uczyć. Najlepszą nagrodą za ten wysiłek jest wzrost liczby oglądających nasze portale: na YouTube liczba subskrybujących w roku 2022 wzrosła z 1110 do 1694; na Instagramie liczba obserwujących wzrosła z 1008 do 3567; na Facebooku liczba obserwujących wzrosła z 4215 do 5203. A na jesieni założyliśmy TikTok-a i mamy na nim już 963 obserwujących.

W Fundacji pojawili się również nowi pracownicy, co bardzo przyspiesza naszą pracę i ułatwia podejmowanie nowych wyzwań! Bardzo się cieszymy, bo już po kilku tygodniach okazało się, że możemy Was zaprosić na szkolenia, na które dofinansowanie dostaliśmy z PFRON. Poza tym realizowaliśmy SUPER CIEKAWY projekt Ministerstwa Edukacji – Międzypokoleniowe Centra Edukacji, których celem było m.in. pokazanie, jak zmienia się nasza społeczność na przestrzeni pokoleń. Jak zmienia się edukacja, świadomość głuchych, potrzeby, cele i motywacje. Niebawem będziemy publikować zgromadzone materiały, do których obejrzenia serdecznie zapraszam.

Kilka rzeczy nam nie wyszło. Z wielkim smutkiem musieliśmy odwołać Festiwal Świata Głuchych – szkoda, bo miałem nadzieję na super spotkania i świetną wspólną zabawę połączoną z poznawaniem Polski. Mam nadzieję, że co się odwlecze to nie uciecze…

Działania Centrum Rozwoju Głuchych

Jeśli chodzi o Centrum Rozwoju Głuchych, to cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ubiegłym roku udało się nam:

Projekt Ukraina:

 1. Koordynacja wsparcia w zakresie tłumaczeń na ukraiński język migowy, pomoc w przekraczaniu granicy i akomodacji w Polsce.
 2. Przeszkolenie 230 osób z zakresu podstaw pisania i czytania w języku polskim oraz podstaw polskiego języka migowego. Łącznie 600 godzin szkolenia.
 3. Udzielenie wsparcia psychologicznego 202 osobom. Łączny czas udzielonego wsparcia wyniósł 120 godzin.
 4. Przygotowanie 20 osób do wykonywania zawodu programisty juniora w łącznym wymiarze 176 godzin.
 5. Przeszkolenie 30 osób w zakresie przygotowania do udziału w procesach rekrutacji, szczególnie rozmów kwalifikacyjnych w języku polskim. Łącznie zrealizowano 150 godzin szkoleniowych.
 6. Zorganizowanie opieki dla dzieci niesłyszących oraz pozostających pod opieką osób niesłyszących:
 • – zrealizowanie rodzinnych warsztatów językowych (język polski i PJM) dla 35 osób,
 • – zrealizowanie warsztatów kreatywnych plastycznych dla 65 dzieci,
 • – zrealizowanie warsztatów ze stolarstwa dla 147 dzieci,
 • – zrealizowanie warsztatów z robotyki – programowanie przy użyciu klocków lego dla 147 dzieci,
 • – zrealizowanie warsztatów z prowadzenia eksperymentów chemicznych i fizycznych dla 147 dzieci,
 • – zrealizowanie warsztatów animacji czasu wolnego – zabawy ruchowe dla 12 dzieci,
 • – zrealizowanie warsztatów dla 20 dzieci i nastolatków z reżyserii i montażu vlogów,
 • – indywidualne wsparcie pedagogiczne dla 19 dzieci w wymiarze 200 godzin,
 • – indywidualne wsparcie psychologiczne dla 5 dzieci w wymiarze 25 godzin.

Projekt z PFRON-em:

Do tej chwili do projektu zgłosiło się 98 osób. W 2022 roku zorganizowaliśmy:

 • – 60 godzin szkoleniowych kursu „Przygotowanie do pracy biurowej”.
 • – 160 godzin szkoleniowych warsztatów psychologicznych,
 • – 360 godzin szkoleniowych kursu grafiki komputerowej,
 • – 280 godzin szkoleniowych kursu języka polskiego jako obcego.

Łącznie w 2022 roku udzieliliśmy 980 godzin konsultacji indywidualnych.

Kursy PJM

Zrealizowaliśmy kurs otwarty PJM-u na poziomie A1, udzielaliśmy indywidualnych, prywatnych lekcji. Ale przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na kursach zamkniętych, podczas których dostosowaliśmy program do potrzeb uczestników, tak, aby byli, jak najlepiej przygotowani do obsługi głuchego klienta, czy pacjenta. Szkoliliśmy rejestratorów medycznych i pracowników branży turystycznej. Prowadziliśmy jedyne na rynku warsztaty doskonalące kompetencje językowe nienatywnych użytkowników PJM-u „Slang Głuchych – nauka znaków kulturowych”, „Migoratorium” – rozszerzanie słownictwa, z ważnych społecznie tematów, a także konwersatorium z głuchym lektorium. Łącznie w różnych warsztatach językowych udział wzięło 50 osób.

Kurs języka polskiego

Zrealizowaliśmy komercyjny kurs z gramatyki języka polskiego. Udzielaliśmy też prywatnych lekcji indywidualnych. Inne: Zorganizowaliśmy warsztaty dla 28 słyszących psychologów, edukując ich o specyfice pracy z osobami głuchymi i ich bliskimi. Przeprowadziliśmy zajęcia dla głuchych nastolatek „Menstruacja bez tabu”. Poradnictwo: przez cały rok w CRG można korzystać z porad specjalistów, którzy migają. Prowadzimy konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, seksuologiczne, dietetyczne.

Co w roku 2023 w Fundacji?

W tym roku mamy apetyt na więcej. Mam nadzieję, że nasza sytuacja, zdrowie i sytuacja na świecie pozwolą zaproponować Wam jeszcze więcej. O tym opowiem w kolejnym materiale – plany na 2023 rok. Dziękujemy, że jesteście z nami!

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content