Edukacja

Pamiętnik głuchej studentki #7 Stypendia na studiach

Na jakie stypendia mogą liczyć studenci? O doświadczeniach z własnej uczelni opowiada Joanna Huczyńska, głucha studentka pierwszego roku.

O jakie stypendia mogą ubiegać się studenci? Jakie stypendia przysługują studentom z niepełnosprawnością. Jak wyglądają zajęcia z języka angielskiego z perspektywy głuchej studentki, gdzie to pełnego odbioru zajęć potrzebny jest tłumacz PJM-u?

Na powyższe pytania odpowiada studentka pierwszego roku, Joanna Huczyńska, w siódmym odcinku „Pamiętnik głuchej studentki”. Film z polskim języku migowym, z napisami. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu. Możesz też nagrać pytanie w PJM-ie i umieścić w komentarzu na Facebooku.

Skip to content