Wydarzenia

Międzypokoleniowe Forum Głuchych — opinie uczestników

Poznaj opinie uczestników Międzypokoleniowego Forum Głuchych

Jakie są Twoje wrażenia po pierwszym dniu Forum Głuchych?

[Dominika]: Myślę, że tak naprawdę to był taki krok milowy, bardzo ważny krok. Przede wszystkim, że osoby słyszące i słabosłyszące i osoby głuche spotkały się w jednym miejscu. To spotkanie udowodniło, że nie istnieją bariery językowe i bariery społeczne, bo wszystko tutaj pokonaliśmy wspólnie.

[Weronika]: Myślę, że podsumowując to całe spotkanie, pierwszy i drugi panel, było to ciekawe, bo każdy poruszał ważne tematy o swoich doświadczeniach i myślę, że warto, żeby iść w tym kierunku i robić więcej takich spotkań. Później, po takich spotkaniach, warto, żeby jeszcze więcej ludzi o tym wiedziało – z czym mierzą się osoby słabosłyszące, niesłyszące. Myślę, że to są po prostu ważne tematy.

[Bartosz]: Na dzisiejszym panelu na temat edukacji, naprawdę sporo się dowiedziałem, szczególnie od różnych osób. Każda (osoba) ma inne problemy, inne spostrzeżenia i inną perspektywę. Dzięki temu, że byłem na tym panelu, dużo więcej się dowiedziałem, jakie są tak naprawdę problemy i jakie są rozwiązania. I ten panel daje nam dużo do myślenia i dużo zrozumienia wobec innych osób. Ja sam jestem osobą niedosłyszącą, mam implant, ale ja nie migam, nie noszę aparatu słuchowego i każdy ma inne problemy. Jak poznałem tych ludzi, to jest naprawdę bardzo ciekawe dla mnie i dają mi dużo do myślenia.

[Alicja]: Dzisiejszy panel na temat pracy i edukacji bardzo dużo mi dał, ze względu na to, że poznałam lepiej perspektywę innych osób. Okazało się, że wszystkich nas łączy to, że spotykamy się z różnymi barierami, z trudnościami, i mimo że są wprowadzane różne zmiany, mimo że mamy coraz lepszą technologię, że są implanty ślimakowe, czy są lepsze telefony, gdzie łączą się razem z aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi, to nadal jest przekonanie, że osoba niesłysząca nie da rady rozmawiać przez telefon, i nie będzie w stanie wykonywać dobrze obowiązków, mimo że już jest ogromny postęp technologiczny. Obawiam się, że nadal trzeba zadbać o sekcję edukacji – nie tylko (edukować) nas, jako osób słabosłyszących, ale też wszystkich ludzi, żebyśmy razem w tym społeczeństwie mogli lepiej korzystać z naszych różnych zasobów, talentów i różnych dobrych stron, które mamy.

Czym różnią się doświadczenia starszych i młodszych pokoleń?

[Dominika]: Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o doświadczenia osób głuchych i słabosłyszących – mieliśmy dyskusję międzypokoleniową i spotkały się osoby w różnym wieku i spotkaliśmy się z osobami, które przedstawiły swoje wizje, swoje życie, 30 lat wstecz. Dzisiaj poznaliśmy osoby głuche i słabosłyszące z różnych pokoleń i też powiem szczerze, zmieniło się trochę, ale dalej jest dużo rzeczy do zrobienia. Niemniej jednak potwierdziło się to, co było kiedyś, a to, co jest teraz, mianowicie, że osoby głuche dalej napotykają bariery w szukaniu pracy i mają utrudniony do niej dostęp.

Międzypokoleniowe Forum Głuchych odbyło się w grudniu 2022 roku, w ramach projektu „Międzypokoleniowe Centrum Głuchych”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Skip to content