Wydarzenia

Masz prawo, czyli ustawa o dostępności

Czy znasz swoje prawa?

Na pewno znacie albo kojarzycie ustawę z 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Niedawno, 6 września 2021 roku dodano do niej kilka ważnych elementów.

Tłumacz w urzędzie

Pierwszą z nich jest wniosek o zapewnienie dostępności w celu załatwienia sprawy urzędowej w danej instytucji publicznej. Zapewnienie dostępności możemy tu interpretować właśnie jako obecność tłumacza PJM w czasie spotkania.

Wniosek możemy złożyć osobiście lub może to zrobić w naszym imieniu przedstawiciel ustawowy, np. rodzice.

Złożyliśmy wniosek – co dalej?

Jeśli tłumacz zostanie przyznany to oczywiście sprawa jest zakończona, ale ustawa przewiduje 3 sytuacje:

  1. pomimo wniesienia wniosku podmiot publiczny nie zapewni dostępności w przeciągu 14 dni i nie poinformuje, że potrzebuje na to więcej czasu
  2. podmiot publiczny poinformuje, że potrzebuje więcej czasu, ale nie zapewni dostępności (ma maksymalnie 2 miesiące na zapewnienie dostępności),
  3. podmiot publiczny odmówi zapewnienia dostępności (nawet jeśli zapewni dostęp alternatywny, czyli proszę o przetłumaczenie na język migowy, a zamiast tego dostaje napisy)

Skarga do prezesa PFRON

W przypadku którejkolwiek z wymienionych sytuacji, następnym krokiem jest złożenie skargi na brak dostępności do Prezesa PFRON. Podobnie jak przy wniosku, skargę możemy złożyć indywidualnie albo zrobi to w naszym imieniu przedstawiciel ustawowy.

Na wniesienie skargi jest 30 dni od upływu terminu, w którym podmiot publiczny miał zapewniać dostępność po złożeniu ww. wniosku (14 dni, lub maksymalnie 2 miesiące). Wnosząc wniosek i skargę trzeba spełnić wymagania formalne np. podać dane kontaktowe, czy wskazać konkretne bariery, które utrudniły lub uniemożliwiły dostępność. Szczegółowe wymagania formalne opisano w art. 30 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy.

Prawo do informacji w placówkach zdrowotnych

Została jeszcze jedna kwestia związana z tematami zdrowotnymi. Każdy pacjent będący osobą ze szczególnymi potrzebami ma prawo do otrzymania informacji o:

  • rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówkę służby zdrowia,
  • prawach pacjenta,
  • swoim stanie zdrowia w zrozumiały dla niego sposób.

W ustawodawstwie podkreślono, że w szczególności osoba głucha ma prawo uzyskać takie informację w Polskim Języku Migowym.

Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi będziesz świadomy jakie prawa Ci przysługują.

Skip to content