Rodzina i zdrowie

Karta Dużej Rodziny

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniesz zniżki na różne towary i usługi – na przykład przejazdy kolejowe, sport czy kulturę. Za chwilę dowiesz się, jak ją dostać.

Kto może uzyskać Kartę Dużej rodziny?

Członkowie rodzin wielodzietnych, czyli takich, w których rodzice mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Kartę może otrzymać matka, ojciec, tak jak i macocha lub ojczym, a także dzieci, jeśli w chwili składania wniosku co najmniej troje z nich spełnia warunki określone w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka.

Kartę przyznaje się niezależnie od dochodu w rodzinie.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny może zostać przyznana również rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny

Wejdź w link Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu, pobierz, wypełnij, a następnie zanieś do odpowiedniej instytucji takiej jak urząd gminy lub urząd miasta bądź wyślij elektronicznie na stronie: emp@tia Portal Informacyjno-Usługowy, jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub profil zaufany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo, mBANK. Ważne by instytucja zajmowała się przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Do tego: w przypadku matki i ojca dołącz oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz że ich dzieci nie zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz, klikając w link: Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu.

Jeśli rodzice nie mają numeru PESEL, potrzebny będzie także dowód osobisty albo paszport. Macosze i ojczymowi – jeśli nie mają numeru PESEL – potrzebny będzie dowód osobisty lub paszport, a także akt małżeństwa.

Dzieciom poniżej 18 roku życia wystarczy dowód osobisty lub paszport, jeśli nie mają numeru PESEL, zamiast tego może też być akt urodzenia.

Jakich dokumentów potrzebują dzieci powyżej 18 roku życia?

Po pierwsze, dowodu osobistego lub paszportu, jeśli nie mają numeru PESEL.

Po drugie, oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach – napisz je samodzielnie lub wypełnij formularz klikając w link.

Dzieciom niepełnosprawnym – w stopniu umiarkowanym lub znacznym – powyżej 18 roku życia wystarczy dowód osobisty lub paszport, jeśli nie mają numeru PESEL.

Dzieciom z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka potrzebny jest oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka załącz oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Cudzoziemcy powinni załączyć do wniosku dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Link do portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znajduje się tutaj, po wejściu w niego, zaloguj się profilem zaufanym, jeśli nie masz profilu zaufanego, załóż go. Przy wypełnianiu wniosku, system automatycznie ułatwi ci to zadanie. Powiadomienie o możliwości odbioru karty dostaniesz esemesem.

Jeśli składasz wniosek również o karty elektroniczne, członkowie rodziny na podane we wniosku adresy e-mail otrzymają numer Karty, który jednocześnie jest loginem do aplikacji mobilnej mKDR. Link do sklepów Google Play lub App Store, aby pobrać aplikację. Jednorazowe hasła do aplikacji członkowie rodziny otrzymają esemesami na podane we wniosku numery telefonów.

Jak wygląda ta Karta?

Karta jest plastikowa, ma jeden ogólnopolski wzór. Ma wymiary karty płatniczej: 54 x 85,6 mm.

Na Karcie znajdziesz następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • termin ważności Karty,
  • numer Karty,
  • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille’a,
  • zabezpieczenia przed podrobieniem.

Ile kosztuje KDR?

Usługa jest bezpłatna, ale jej duplikat kosztuje 9,78 zł. Jeśli posiadasz już Kartę plastikową a chciałbyś mieć Kartę elektroniczną lub na odwrót, to koszt ten wynosi 9,21 zł.

Jak korzystać z tej Karty?

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem, który wygląda tak – „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Jak długo ważny jest dokument?

W przypadku: rodziców – na całe ich życie, dzieci – do ukończenia 18 lat, dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, dzieci niepełnosprawnych – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jakie benefity daje Karta Dużej Rodziny?

Po pierwsze, zniżki na przejazdy kolejowe, dla matki, ojca, jak i dla macochy i ojczyma zniżka wynosi 37% na bilet jednorazowy oraz 49% na bilety miesięczne. A dla ich podopiecznych ulga na paszport wynosi 75%. Oraz wiele innych zniżek na różne usługi firm prywatnych, jak i państwowych.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej informacji o usługach i zniżkach wejdź w link Jeśli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnosprawność warto sprawdzić, czy możecie dostać większe zniżki. Pamiętaj — żeby dostać taką zniżkę, trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej.

Jeśli macie jakieś wątpliwości lub chcielibyście się więcej dowiedzieć zapraszamy w link: Uzyskaj Kartę Dużej Rodziny.

Zobacz też: Rodzina 500+

Skip to content