Praca

Jak zarejestrować się na PUE ZUS?

Czym jest PUE ZUS? jak założyć konto i jak korzystać z tej usługi? W języku migowym wyjaśnia Michał Konwerski.

Jak zarejestrować się na PUE ZUS?

Wejdź na stronę www.zus.pl. Gdzie się zarejestrować? Kliknij „Zarejestruj w PUE” lub kliknij w granatowe tło. Wyświetlą Ci się 3 okienka – „Dla Ciebie”, „Dla przedsiebiorców”, „Dla firm”. Wybierz swoja kategorię. Jest wiele metod rejestracji – przez profil zaufany lub podpis elektroniczny, bądź za potwierdzeniem banku. Wszystkie te metody zostały uzgodnione z ZUS-em. Tych sposobów rejestracji zachęcamy używać. Możesz też wypełnić formularz rejestracyjny. Są różne rodzaje formularzy rejestracyjnych, w zależności od wybranej kategori. Jeżeli wybraliśmy rejestrację „Dla przedsiębiorców”, do zarejestrowania będziemy potrzebować numeru NIP. Jeśli nie posiadasz „Podpisu elektronicznego”, „Prrofilu Zaufanego”, czy „Dostępu do bankowości”, wybierz zakładkę „Do rejestracji”, następnie uzupełnij formularz. Rubryki z gwiazdką są obowiązkowymi do uzupełnienia. Musisz też ustawić swoje hasło dostępu.

Potwierdzenie tożsamości

Ważne! Do 7. dni po rejestracji musisz potwierdzić swoją tożsamość. Pracownik ZUS-u poprosi Cię o okazanie dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia wcześniej zapisanych danych. System ZUS-u wyszuka odpowiednią kategorię – dla pracownika lub przedsiębiorcy. Następnie zapisz swój profil zaufany. Po siedmiu dniach twoje konto zostanie aktywowane profilem zaufanym.

Jeżeli posiadasz profil zaufany, wybierz opcję “Twój profil zaufany”. Jak wygląda logowanie się do profilu zaufanego? Wyświetli ci się formularz elektroniczny, który częściowo będzie wypełniony twoimi danymi, których nie możesz już zmienić. Pozostałe rubryki musisz uzupełnić. Jeśli zauważysz rubrykę z gwiazdką, jest ona obowiązkowa do uzupełnienia.

Jeśli posiadasz certyfikowany podpis elektroniczny, wybierz opcję “Twój kwalifikowany podpis elektroniczny”. Wejdź na stronę rejestracji kwalifikowanego podpisu. Następnie podepnij kartę do czytnika i kliknij opcję „Podpisz oświadczenie” Uzupełnij swój PIN, następnie kliknij „Akceptuj”. Jeśli Twój bank współpracuje z ZUS-em, wybierz metodę „Twoja bankowość”.

Aktualnie ZUS współpracuje z wieloma bankami – PKO Bank Polski, Inteligo, BOŚ Bank, Millennium Bank, ING Bank Śląski, City Handlowy. Zapoznaj się z regulaminem i następnie go akceptuj. Pierwsze okienko – Nie jestem robotem. Pod tym są dwa okienka – pierwsze oznacza akceptację regulaminu PUE, drugie okienko to zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz ich gromadzenie. Trzecie okienko to zgoda na otrzymywanie na przykład maili, wiadomości z ZUS-u. Takie okno wyświetli się po utworzeniu profilu zaufanego. Wiadomość z zawartym formularzem oraz Twoim loginem zostanie wysłana na e-mail.

Jak zarejestrować profil dla firm?

Profil na portalu PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę Płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane podane w zakładanym profilu będą takie same, jak te, które podano w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP). Jako płatnik składek możesz nadać innej osobie fizycznej (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego), uprawnienia do Twojego profilu PUE ZUS. Płatnik składek, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, musi działać przez swoich przedstawicieli. Może też udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. pracownikowi firmy lub biura rachunkowego. Dostęp do danych firm (czyli płatników będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej) może uzyskać osoba fizyczna, która otrzymała stosowne pełnomocnictwo.

Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, użyj opcji “Dla Ciebie”. Instrukcję zakładania profilu

znajdziesz we wcześniejszej części tego poradnika. Następnie zgłoś się do placówki ZUS, gdzie po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnictwa uzyskasz dostęp do profilu firmy.

Jeśli masz już swój profil na PUE ZUS, wystarczy, że złożysz pełnomocnictwo w placówce ZUS. Wzór pełnomocnictwa (PEL) znajdziesz na stronie. Pełnomocnictwo możesz napisać również samodzielnie. Z treści pełnomocnictwa musi jasno wynikać jego zakres, czyli to, do jakich czynności jest ono udzielane. Gdy udzielasz pełnomocnictwa do PUE ZUS, na formularzu PEL zaznacz opcję: „Do załatwiania spraw w ZUS oraz do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS”.

Jeśli spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo, wypełnij dodatkowo załącznik PEL-Z i dołącz go do tego pełnomocnictwa. Osoba, której udzielasz pełnomocnictwa, powinna mieć swoje aktywne konto na PUE ZUS i zgłosić się z wypełnionym pełnomocnictwem do placówki ZUS lub podpisane wysłać pocztą. Jeśli masz dostęp do roli Płatnik na swoim koncie PUE ZUS, możesz przesłać dokument ZUS PEL w formie elektronicznej.

Jak zalogować się do PUE ZUS?

Wejdź na stronę i wybierz jeden z 4 sposobów logowania:

  1. za pomocą loginu i hasła PUE,

  2. za pomocą profilu zaufanego/login.gov.pl,

  3. za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

  4. za pomocą bankowości elektronicznej.

Aby zalogować się do aplikacji za pomocą loginu i hasła PUE, wprowadź swój 10-cyfrowy login. Jeśli nie pamiętasz swojego hasła do konta PUE ZUS, możesz utworzyć nowe hasło. W tym celu skorzystaj z funkcji “Nie pamiętasz hasła?”. Jak je utworzyć? Po pierwsze – wprowadź swój login do PUE. Po drugie – wybierz, w jaki sposób chcesz otrzymać nowe hasło (SMS albo e-mail); wpisz swój numer telefonu komórkowego lub e-mail. Po trzecie – potwierdź, że nie jesteś robotem. Po czwarte – kliknij przycisk “Wyślij”. Aplikacja wyświetla komunikat o wysłaniu hasła na numer telefonu komórkowego albo na adres e-mail. Teraz możesz zmienić swoje hasło do logowania na PUE.

Ustawienia profilu i rezerwacja wizyty.

Ważne! Jeśli 3 razy podasz błędne hasło, system automatycznie zablokuje Twój profil. Nowe hasło możesz otrzymać tylko wtedy, gdy wcześniej Twój profil nie został zablokowany. Jeśli profil jest zablokowany, ale masz kwalifikowany podpis elektroniczny, możesz samodzielnie odblokować swoje konto PUE.

Jeśli profil został zablokowany i nie masz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, aby otrzymać nowe hasło, musisz skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej albo przyjść do placówki ZUS.

„Ustawienia profilu” – rezerwacja wizyty.

Pierwszym widokiem po zalogowaniu się na konto PUE jest okno “Panel ogólny”. Aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności PUE, powinieneś najpierw odpowiednio przygotować ustawienia swojego profilu. Kliknij „Ustawienia. Konfiguracja profilu”. Rozwinie się dodatkowe menu.

Dane profilu. W sekcji „Dane profilu” możesz zmienić swoje dane kontaktowe oraz dodać do profilu powiązanie z profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aby zmienić dane kontaktowe w swoim profilu (numer telefonu komórkowego i adres e-mail), kliknij przycisk „Zmień”, który znajduje się w polu „Dane kontaktowe”. Aby móc wysyłać dokumenty i wnioski do ZUS ze swojego konta, musisz mieć profil zaufany albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jeśli masz profil zaufany, w oknie “Dane profilu” kliknij “Dodaj powiązanie z ePUAP”.

Zostaniesz przekierowany na stronę logowania profilu zaufanego.

Wpisz login oraz hasło i zaloguj się do systemu. Wybierz opcję „Podpisz profilem zaufanym”. Następnie potwierdź podpis za pomocą kodu autoryzacyjnego. Po prawidłowej autoryzacji kliknij “OK”. System poinformuje Cię, że powiązał Twój profil z profilem zaufanym.

Jeśli masz kwalifikowany podpis elektroniczny, to w oknie „Dane profilu” kliknij „Dodaj certyfikat”. Wyświetli się okno „Przypisanie certyfikatu”. Kliknij „Podpisz oświadczenie”. Zostaniesz przekierowany do strony, gdzie możesz złożyć podpis elektroniczny. Po prawidłowym złożeniu podpisu system poinformuje Cię, że powiązał Twoje konto z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W widoku „Certyfikat” znajdziesz informacje o przypisanym certyfikacie oraz datę upływu jego ważności i datę przypisania. Możesz także usunąć certyfikat z profilu.

Kanały dostępu. W sekcji menu „Kanały dostępu” możesz zmienić hasło do swojego konta lub aktywować dostęp do Centrum Obsługi Telefonicznej (COT).

Zmiana hasła profilu

Jeśli chcesz zmienić hasło do swojego profilu, zaznacz „Nowy Portal Informacyjny” i kliknij „Zmień hasło”. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i składać się z wielkich i małych liter alfabetu łacińskiego, cyfr i znaków specjalnych. Twoje hasło nie powinno składać się z imienia, nazwiska ani daty urodzenia. Podaj aktualne hasło, nowe hasło i powtórz nowe hasło. Następnie wybierz “Zmień hasło”. Otrzymasz komunikat o poprawnej zmianie hasła.

Role i upoważnienia.

Jako użytkownik profilu PUE ZUS możesz przeglądać swoje role i nadane pełnomocnictwa oraz nadać nowe upoważnienie wskazanej przez Ciebie osobie. Aby nadać pełnomocnictwo, kliknij „Nadaj upoważnienie”. Pojawi się formularz pełnomocnictwa ZUS PEL. Wypełnij formularz, podpisz profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wyślij. Jeżeli masz pełnomocnictwo do profilu PUE ZUS innego użytkownika, będziesz to widział w sekcji „Posiadane upoważnienia”.

Ustawienia konta.

Jako użytkownik profilu PUE ZUS możesz również wskazać: sposób odbioru odpowiedzi z ZUS, sposób wysyłania dokumentów do ZUS oraz sposób podpisywania dokumentów wysłanych do ZUS. W tym celu wybierz opcję „Ustawienia konta”.

Ustawienia subskrypcji.

Jeśli chcesz być informowany SMS-em lub e-mailem o zdarzeniach na Twoim profilu PUE, wybierz „Ustawienia subskrypcji”. Pojawi się lista zdarzeń, o których system może Cię informować. Zaznacz wybrane zdarzenie i kliknij „Ustaw subskrypcję”. O niektórych zdarzeniach musisz być poinformowany z urzędu, np. o nadejściu dokumentu z ZUS. Dlatego nie możesz zrezygnować z powiadomień o nich. Wybierz sposób przekazywania powiadomienia. Pierwszy – SMS lub e-mail. Drugi – jednorazowo lub zbiorczo. Jednorazowo oznacza odrębne powiadomienie o każdym zdarzeniu. Zbiorczo oznacza jedno powiadomienie (podsumowujące) o wszystkich zdarzeniach z okresu jednej doby.

Katalog usług.

Jeśli chcesz szybko przejść do interesującej Cię usługi albo wniosku, przejdź do wybranej roli: Ubezpieczony, Świadczeniobiorca, Płatnik, Komornik albo Lekarz. W menu „Usługi. Katalog usług elektronicznych” wybierz „Katalog usług”. Pojawi się lista usług dostępnych na Twoim profilu. Zaznacz wybraną usługę i kliknij „Przejdź do usługi”.

Wizyty

Na PUE ZUS możesz także umówić się na wizytę w placówce ZUS. Twoja rezerwacja jest identyfikowana loginem PUE. Kiedy przyjdziesz do placówki ZUS, wprowadź swój login PUE do biletomatu systemu kolejkowego. System wskaże Ci stanowisko, przy którym Cię obsłuży.

Aby zarezerwować wizytę, wybierz z listy placówki ZUS, do której chcesz przyjść. Domyślnie wyświetla się jednostka właściwa ze względu na Twój adres zamieszkania. Z listy rozwijanej możesz wybrać inną, dowolną placówkę.

Następnie wskaż grupę spraw, której ma dotyczyć wizyta. System wyświetli kalendarz wybranej przez Ciebie placówki. Wolne terminy są oznaczone zielonym przyciskiem. Gdy go naciśniesz, pojawi się okno z podsumowania rezerwacji. Jeśli chcesz zarezerwować wizytę w tym terminie, wybierz „Zarezerwuj wizytę”. Terminy Twoich wizyt są oznaczone przyciskiem. Termin zajęty przez innego użytkownika jest oznaczony przyciskiem.

Ważne! Wizytę możesz zarezerwować nie później niż na godzinę przed jej planowanym terminem. Na przykład. Mamy godzinę 14:00, możemy zarezerwować wizytę na godzinę 15:00. Jeśli ktoś o godzinie 14:00 chciałby zarezerwować wizytę o godzinie 14:30 – jest to niemożliwe.

Jeśli napotkałeś problemy z zalogowaniem się do PUE ZUS, skontaktuj się z nami droga mailową, na e-mail michal@swiatgluchych.tv, postaramy się Wam pomóc.

Skip to content