Jak sztuczna inteligencja zmieni życie osób głuchych? Zapytaliśmy sztuczną inteligencję o to, co dobrego może zrobić dla społeczności głuchych – jesteście ciekawi, co odpowiedziała?! O to, co odpowiedział wytrenowany do interakcji z człowiekiem model językowy – chat GPT:

Wpływ sztucznej inteligencji na życie głuchych

„Sztuczna inteligencja (SI) może przynieść szereg korzyści społeczności osób głuchych, poprawiając ich dostęp do informacji, komunikację i jakość życia. Oto kilka korzyści, jakie SI może przynieść społeczności osób głuchych:

 1. Tłumaczenie języka migowego: Algorytmy SI mogą być używane do rozwijania systemów tłumaczenia języka migowego, co ułatwia komunikację między osobami głuchymi a słyszącymi.
 2. Automatyczne tłumaczenie mowy na tekst: Systemy SI mogą automatycznie tłumaczyć mowę na tekst, co umożliwia osobom niesłyszącym czytanie tego, co ktoś mówi.
 3. Rozpoznawanie dźwięków alarmowych: Algorytmy SI mogą pomagać w rozpoznawaniu różnych dźwięków, takich jak alarmy pożarowe czy syreny, co zwiększa bezpieczeństwo osób niesłyszących w sytuacjach awaryjnych.
 4. Dostosowywanie dźwięku w przestrzeni publicznej: Systemy SI mogą monitorować poziom dźwięku w otoczeniu i automatycznie dostosowywać go, na przykład w przestrzeniach publicznych, aby zapewnić komfortową akustykę dla osób niesłyszących.
 5. Automatyczne generowanie napisów do multimediów: SI może automatycznie generować napisy do treści wideo, podcastów czy transmisji na żywo, co zwiększa dostępność treści dla osób z trudnościami słuchowymi.
 6. Interaktywne lekcje języka migowego: Aplikacje oparte na SI mogą oferować interaktywne lekcje języka migowego, co ułatwia naukę nowego języka lub doskonalenie umiejętności w języku migowym.
 7. Rozpoznawanie emocji na podstawie mowy i mimiki twarzy: Algorytmy SI mogą pomagać w rozpoznawaniu emocji, co jest szczególnie ważne w przypadku osób korzystających z języka migowego, gdzie ekspresja twarzy odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu znaczenia.
 8. Dostosowywanie interfejsów użytkownika: Aplikacje i urządzenia z interfejsem opartym na SI mogą dostosowywać się do indywidualnych preferencji osób niesłyszących, ułatwiając im korzystanie z różnych technologii.
 9. Wsparcie dla edukacji: Systemy SI mogą być stosowane do rozwijania narzędzi edukacyjnych, które wspomagają naukę dzieci i młodzieży niesłyszącej.
 10. Rozwój technologii wspierającej słyszenie: Sztuczna inteligencja może wspierać rozwój nowoczesnych urządzeń słuchowych i implantów, poprawiając ich funkcje adaptacyjne i dostosowawcze do różnych sytuacji.

Wdrażanie tych technologii wymaga uwzględnienia kwestii związanych z prywatnością, etyką i dostępnością, ale ich rozwój ma potencjał znacząco poprawić jakość życia osób z trudnościami słuchowymi”.

Czy rozwój technologii i medycyny wyeliminuje głuchotę?

A co z przyszłością społeczności głuchych? Wielu przedstawicieli medycy wieści, że w przyszłości nie będzie osób głuchych, bo nie będzie głuchoty. Co na ten temat twierdzi sztuczna inteligencja?

„Rozwój medycyny i technologii otwiera wiele perspektyw dla osób z różnymi trudnościami słuchowymi, ale istnieje kilka aspektów, które są ważne do uwzględnienia.

 1. Technologiczne innowacje w słuchu i implanty słuchowe: W ostatnich latach widzieliśmy znaczny postęp w dziedzinie implantów słuchowych, a także innych technologii wspomagających słuch. Oczekuje się, że te technologie będą nadal się rozwijać, co przyniesie poprawę jakości życia osób z trudnościami słuchowymi. Jednakże, choć te technologie mogą znacząco poprawić słuch, niekoniecznie oznacza to całkowite wyeliminowanie wszelkich form głuchoty.
 2. Rozwój terapii genowych: Terapie genowe, choć wciąż w fazie badań, mogą w przyszłości przynieść nowe możliwości leczenia niektórych rodzajów głuchoty związanej z genami. Jeśli terapie te zaczną być stosowane na szeroką skalę, mogą wpłynąć na zmniejszenie występowania dziedzicznych problemów słuchowych.
 3. Technologie wspomagające komunikację: Sztuczna inteligencja, tłumacze języków migowych, aplikacje do komunikacji, a także urządzenia wspomagające komunikację stają się coraz bardziej dostępne. To przyczyni się do poprawy komunikacji między osobami głuchymi a słyszącymi.
 4. Zachowanie i rozwój kultury języka migowego: Język migowy jest ważnym elementem kultury osób głuchych. Pomimo postępu w technologii, język migowy nadal będzie istotnym środkiem komunikacji dla społeczności głuchych. Rozwój technologii nie musi oznaczać zaniku języka migowego, lecz raczej może wspierać różne formy komunikacji.
 5. Równość dostępu do edukacji i pracy: Postęp w technologii może również przyczynić się do zwiększenia dostępu do edukacji i możliwości zawodowych dla osób z trudnościami słuchowymi. Technologie wspomagające, takie jak tłumaczenia na żywo czy automatyczne napisy, mogą zmniejszyć bariery w komunikacji i umożliwić pełniejszy udział w społeczeństwie.

Mimo że postęp w medycynie i technologii może znacząco poprawić jakość życia osób z trudnościami słuchowymi, prawdopodobnie nie dojdzie do całkowitego zaniku głuchoty czy języka migowego. Istotne jest również kontynuowanie działań na rzecz pełnej akceptacji, dostępności i równości dla osób z trudnościami słuchowymi. Współpraca między społecznością naukową, technologiczną, medyczną a społecznością osób głuchych jest kluczowa, aby tworzyć bardziej zintegrowane i dostępne społeczeństwo”.

A wy jak myślicie? Jakie są pozytywne i negatywne aspekty sztucznej inteligencji? Jaka będzie przyszłość społeczności głuchych? Koniecznie dajcie znać w komentarzach! Cześć.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

3 odsłon