Historia

Jak powstał Międzynarodowy Dzień Głuchych?

Jak powstał Międzynarodowy Dzień Głuchych? W polskim języku migowym (PJM) wyjaśnia Nikola Śliwa.

Jak doszło do powstania Międzynarodowego Dnia Głuchych?

Święto to ustanowiła w 1958 roku Światowa Federacja Głuchych. Skąd wybór ostatniej niedzieli września na to święto? Termin ten wybrano jako upamiętnienie powstania Światowej Federacji Głuchych. Federacja powstała 23 września 1951 r. w Rzymie, w trakcie pierwszego Światowego Kongresu Głuchych, z inicjatywy włoskiego stowarzyszenia.

Federacja to międzynarodowa organizacja pozarządowa, zrzeszająca krajowe stowarzyszenia, działające na rzecz osób głuchych i słabosłyszących.

Pierwszy Światowy Kongres Głuchych

Na pierwszym Światowym Kongresie byli obecni jedynie delegaci z 25 krajowych stowarzyszeń. Obecnie według informacji zamieszczonej na stronie Federacji członkowie zwyczajni reprezentują 125 krajów z pięciu kontynentów. Od końca lat pięćdziesiątych Federacja współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych.
Federacja odegrała ważną rolę w propagowaniu i rozwijaniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (CRPD), która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2006 r. i weszła w życie w 2008 r.

Dzięki przyjętej konwencji podjęto szereg regulacji, także w Polsce. Między innymi w 2019 roku uchwalono Ustawę o zapewnianiu dostępności, która stawia instytucjom publicznym wymogi minimalne dot., które instytucja musi spełnić.

A Wy — czy świętujecie w jakiś sposób ten dzień? Czy uważacie, że to ważne święto? Jeśli tak, to jak powinniśmy obchodzić ten dzień? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach!

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content