Wydarzenia

Inauguracja Polskiej Rady Języka Migowego

Zapraszamy na wywiad z Panem Adamem Stromidło, prezesem małopolskiego oddziału PZG, który opowie nam o działaniu Polskiej Rady Języka Migowego.

Maciek: Dzień dobry. Nie trzeba Pana przedstawić, znamy Pana m.in. z Facebooka, gdzie robi Pan codzienne vlogi dla nas.

Adam Stromidło, prezes PZG Oddział Małopolski: Dziękuję.

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego. Cieszę się, że Pan zgodził się na rozmowę ze mną. Proszę powiedzieć, jaki był cel posiedzenia?

Dzisiaj było pierwsze posiedzenie nowej Rady w nowej, kolejnej kadencji. Przyznam, że pierwszy raz uczestniczyłem w Polskiej Radzie Języka Migowego. Dzisiaj Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wręczyła powołanie dla członków PRJM nowej kadencji. Byliśmy naprawdę zachwyceni, z tego cieszę się bardzo.

Czy mógłby Pan wyjaśnić, czym jest Polska Rada Języka Migowego i jaki jest sens jej działalności?

To jest bardzo ważny organ, który pracuje nad tworzeniem nowych ustaw, przepisów, ocenia różne ustawy, rozporządzenia dotyczące głuchych. Ta Rada jest bardzo ważna, musi być mocna. Dzięki silnej Radzie jesteśmy w stanie zmienić, poprawiać przepisy, żeby nam, głuchym, było lepiej. Cieszę się, że w nowej kadencji przybywa coraz więcej głuchych przedstawicieli. W pierwszej i drugiej było mało głuchych przedstawicieli. Mamy mocną grupę i liczę na dobrą współpracę w tworzeniu dobrych ustaw dla głuchych.

Czy w składzie PRJM sa tylko osoby głuche i ile w sumie jest osób?

Pierwsza grupa to przedstawiciele grup społecznych, organizacji pozarządowej, instytucji, uczelni dla głuchych, np. Uniwersytetu Warszawskiego, a druga grupa to przedstawiciele strony rządowej, np. Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Razem mamy dużą grupę, zarówno głuchych jak słyszących. Grupa działająca na rzeczy głuchych, daje propozycje zmian ustaw, a grupa rządowa je rozpatruje, analizuje. Głuchy jest równy, jak każdy obywatel.

Jak będzie wyglądało działanie, jakie będą zadania Polskiej Rady Języka Migowego w najbliższych latach?

Dzisiaj było pierwsze spotkanie organizacyjne. My, członkowie Rady, czekamy na dokumenty raportowe, co było zrobione w drugiej kadencji. Niektóre sprawy pewnie nie były zamknięte, i będziemy to analizować. Ustalimy termin spotkania i omówimy te sprawy. Najważniejsze to: zmiana ustawy o języku migowym z 2012 oraz certyfikaty tłumaczy języka migowego. Te dwie sprawy są bardzo ważne, to będziemy omawiać wkrótce. Na pewno będą dodatkowe tematy, ale na chwilę obecną nie były one poruszane, były tylko sprawy organizacyjne Rady.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję, miło mi, pozdrawiam.

Życzę dużo sukcesów w działalności PRJM.

W środowisku głuchych nie może być podziału. Będąc zjednoczeni, mamy szanse walczyć o dobre życie dla nas.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content