Wydarzenia

Gdybyś dzisiaj spotkał/a siebie mającą/ego 5 lat, to co byś sobie powiedział/a?

Spotkać samego siebie będącego dzieckiem? Niemożliwe! Ale załóżmy, że jest to możliwe, to co byś sam sobie powiedział/a? :)

„Gdybyś dzisiaj spotkał/a siebie mającą/ego 5 lat, to co byś sobie powiedział/a?” — m.in. takie na takie pytanie odpowiedziało 4 uczestników i uczestników MIędzypokoleniowego Forum Głuchych. A ty, co byś odpowiedział/a? 🙂

Opowiadają: Dominika Kopańska, Weronika Pawelec, Bartosz Golędzinowski, Karolina Czaban. Na język migowy tłumaczy Tomasz Smakowski.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content