Praca

Formy opodatkowania FIRMA #11

Jaką formę opodatkowania wybrać, prowadząc własną działalność gospodarczą? W języku migowym wyjaśnia Jakub Malik.

Chcąc założyć własną działalność gospodarczą, podczas jej rejestracji na druku CEIDG-1 należy wskazać odpowiednią formę opodatkowania. To właśnie o tym jest ten film. Na terenie Polski dostępne są 4 formy opodatkowania. Jakie to formy? Czym się od siebie różnią oraz jakie są ich zalety i wady – to wszystko w filmie. Pod filmem znajdziecie formę opodatkowania, oraz ramy czasowe filmu, w których o niej mowa – tak abyś nie musiał oglądać całego filmu.

Skala podatkowa

Pierwsza z nich – skala podatkowa. Jest to najczęściej stosowana przez przedsiębiorców forma opodatkowania – dlaczego? Polega na opodatkowaniu dochodu a nie przychodu. Ile wynosi podatek? Jeśli twój roczny przychód wynosi do 85.528 zł – 17%. Jeśli jednak twój roczny dochód przekracza 85.528 zł – 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł. Są to dane na styczeń 2020 roku. W przypadku korzystania z tabeli podatkowej , podatnik jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, w której ewidencjonuje się jego dochody i wydatki.
nabyte towary oraz materiały. Zaliczki na podatek dochodowy , na zasadach ogólnych, muszą być wypłacane co miesiąc lub kwartalnie. Jeśli zdecydowałeś się na wybór skali podatkowej – podczas wypełniania wniosku o rejestrację działalności gospodarczej wpisz to w polu 18.

Skala podatkowa – wady i zalety

Zalety:

 • prawo do skorzystania z ulg podatkowych,
 • prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • prawo do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,
 • prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów,
 • prawo do rozliczenia wszystkich przychodów opodatkowanych skalą podatkową na jednym zeznaniu rocznym

Wady:

 • po przekroczeniu dochodu 85 528 zł musisz zapłacić podatek dochodowy wg stawki 32%,
 • obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – wiąże się to z wpisywaniem przychodu i kosztów, wpisywaniem nabytych narzędzi i materiałów;
 • więcej formalności związanej z dokumentacją firmową.

Podatek liniowy

Druga formy opodatkowania – podatek liniowy. Jest on dosyć podobny do poprzedniej formy opodatkowania. Tak na przykład podatek liniowy to podatek od dochodu czyli przychody – koszty. Ile wynosi podatek? Stałe i niezmienne 19% niezależnie od wysokości dochodu.

Raty podatku dochodowego wraz z nałożeniem muszą być płacone co miesiąc lub co kwartał.

Podatek liniowy – zalety i wady

Zalety:

 • jedna stawka podatku, bez względu na wysokość osiąganego dochodu,
 • sposób wyliczenia podatku jest łatwiejszy, ponieważ wynosi on stałe 19%

Wady:

 • brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych,
 • brak prawa do kredytu podatkowego,
 • brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • brak prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • brak kwoty wolnej od podatku.

Ryczałt

Trzecia forma opodatkowania – ryczałt. Ryczałt troszeczkę się różni od wcześniejszych dwóch form opodatkowania, ponieważ nie możesz pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty. Ile wynosi podatek? 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5% – stawka dot. najmu prywatnego, 17% oraz 20%, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.

Ryczałt — dla kogo?

Jednak nie każdy może wybrać tą formę opodatkowania. Mogą ją wybrać wybrani – czyli kto? Ryczałt jest przeznaczony dla osób fizycznych – w tym spółki jawne oraz spółki cywilne, które w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskały przychody z tej działalności, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, czyli 1.093.350 zł;
 • a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro, czyli 1.093.350 zł.

Podatek przedsiębiorca powinien wpłacać miesięcznie lub kwartalnie.

Karta podatkowa

Kolejna forma opodatkowania – karta podatkowa. Sposób uiszczenia opłaty jest podobny do poprzedniego formularza – ryczałt. Wartość wpłaconego podatku jest niezależna od wartości dochodu. Ile wynosi podatek? Stawka karty podatkowej zależy od kilku czynników, takich jak np.:

 • rodzaj wykonywanych usług,
 • wielkość zatrudnienia,
 • wielkość (liczba ludności) miejscowości w której działalność jest prowadzona,
 • rozmiar prowadzonej działalności.

Podatnicy wybierający kartę podatkową nie mają obowiązku prowadzenia KPiR, nie muszą więc notować dochodu ani przychodu, nie wpisują nabytych narzędzi, czy materiałów. Jednak są zobowiązani do:

 • wydawania rachunków i faktur na żądanie klienta;
 • o ile zatrudniają pracowników
 • prowadzenia ewidencji zatrudnienia;
 • rozliczania zaliczek na podatek oraz składek ZUS od przychodów zatrudnionych pracowników;
 • złożenia na formularzu PIT-16A do 31 stycznia rocznej deklaracji za poprzedni rok
 • informowania o wszelkich zmianach np. stanu zatrudnienia.

Karta podatkowa – zalety i wady

Zalety:

 • niska i jednolita wartość podatku, niezależnie od przychodów;
 • brak obowiązku prowadzenia KPiR
 • brak notowania przychodu i wydatków.

Wady:

 • możliwość odliczenia wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%).

Podsumowanie

Właśnie dowiedzieliście się o 4 możliwych formach opodatkowania. Jeśli macie wątpliwości lub ten temat był dla was niejawny – śmiało do nas napiszcie. Zależy nam na tym by pomóc wam podjąć mądrą decyzje.

Skip to content