Historia

Ferdinand Berthier – głuchy pedagog z XIX-wiecznej Francji

Kim był Ferdinand Berthier? Co zrobił? Gdzie i kiedy żył? Zapraszamy na kolejny film z serii „Ciekawostki w PJM-ie”. Wyjaśnia Nikola Śliwa.

30 września 2023 roku wyszukiwarka internetowa Google w wielu krajach wyświetlała taką oto grafikę, którą widzicie poniżej. Kto to jest?

Grafika Google doodle z 30 września 2023 roku, przedstawiająca głuchego Ferdinanda Berthiera. Grafika w formie rysunku. Starszy, elegancko ubrany mężczyzna pokazujący znaki języka migowego. W tle żółty napis GOOGLE oraz grafiki dłoni pokazujące znaki migowe. The Google Doodle graphic from September 30, 2023, features the deaf Ferdinand Berthier. The graphic is in the form of a drawing, portraying an older, elegantly dressed man making sign language gestures. In the background, there is a yellow "GOOGLE" inscription along with hand graphics displaying sign language signs.
Ferdinand Berthier. Credit: Google

Kim był Ferdinand Berthier?

Jest to Ferdinand Berthier, który był głuchy. I właśnie o nim teraz opowiem. Ferdinand Berthier urodził się 30 września 1803 , zmarł w 1886. Był głuchym pedagogiem w XIX-wiecznej Francji i jednym z pierwszych orędowników tożsamości i kultury Głuchych. A pamiętajmy, że były to czasy, gdy osoby głuche były spychane na margines społeczeństwa.

Odebrane wykształcenie

Berthier na początku odebrał podstawowe wykształcenie zawodowe, w tym umiejętność czytania i pisania. W wieku 8 lat rozpoczął naukę w Narodowym Instytucie dla Głuchych w Paryżu. Dzięki swojemu nauczycielowi, który był słyszący, nauczył się francuskiego języka migowego. Po latach opublikował pierwsze badania tego języka.

Stowarzyszenie głuchych Société Centrale des Sourds-muets

Pod koniec 1837 roku Berthier zwrócił się do rządu francuskiego o pozwolenie na utworzenie Société Centrale des Sourds-muets, czyli centralnego towarzystwa głuchoniemych. Zostało ono założone w następnym roku. Była to organizacja reprezentująca interesy społeczności głuchych. Celem organizacji było zjednoczenie „wszystkich głuchych rozproszonych po całym świecie, aby nawiązać ze sobą kontakt między mówiącymi i niesłyszącymi, obdarzonymi inteligencją i sercem, bez względu na odległość, bez względu na różnicę w języku, kulturze i prawie”. Stowarzyszenie oferowało niesłyszącym pracownikom praktyczną, wzajemną pomoc oraz możliwość organizowania zajęć edukacyjnych dla dorosłych i uczestniczenia w nich.

Historia i kultura Głuchych

Ferdinand Berthier pisał także książki o historii i kulturze głuchych, zwracając uwagę na niesłyszących artystów i poetów języka migowego. Możemy powiedzieć, że robił to, czym obecnie zajmuje się wiele organizacji i osób prywatnych. Oczywiście teraz, w czasach Internetu i tanich kamer wideo, jest to wiele łatwiejsze, niż w XIX wieku. W 1849 roku Berthier otrzymał Kawalera Legii Honorowej — był pierwszą osobę głuchą odznaczoną najwyższym odznaczeniem we Francji.

Na koniec wróćmy do grafiki Google. Dlaczego wyszukiwarka Google wyświetlała tę grafię właśnie 30 września? Bo była to rocznica narodzin Ferdinand Berthier.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content