Praca

e-PIT — co to jest? Kto może z niego korzystać?

Co to jest e-PIT? Kto może z niego korzystać? Czy można dokonać korekty podatku przez e-PIT? Wyjaśnienia w języku migowym udziela Maciej Joniuk.

Co to jest Twój e-PIT?

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek.

Jego zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na niego w wersji elektronicznej na stronie podatki.gov.pl. Wprowadzenie takiej usługi stało się możliwe dzięki rozbudowie zasobów informatycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

Gdzie i od kiedy dostępny jest Twój e-PIT?

Zeznanie w ramach usługi Twój e-PIT za 2020 r., będzie czekać na podatnika w pierwszym kwartale 2021 r. na stronie podatki.gov.pl, w miejscu wskazanym w zakładce Twój e-PIT.

Czy w ramach usługi jest przygotowane również wspólne rozliczenie podatkowe PIT-37 dla małżonków?

W ramach usługi Twój e-PIT (w przypadku PIT-36 i PIT-37) istnieje możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem. Ten sposób rozliczenia jest wyborem podatnika.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem, a także wybrać formę opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Na formularzu PIT-28 i PIT-38 nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Czy skorzystanie z usługi Twój e-PIT jest obowiązkowe?

Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Podatnik ma możliwość wyboru dowolnej formy złożenia swojego zeznania podatkowego. Może złożyć je w formie papierowej lub elektronicznej, bądź też skorzystać z usługi Twój e-PIT.

Jeśli decyduje się na inną formę niż Twój e-PIT nie musi zeznania udostępnionego w ramach usługi odrzucać. Dla urzędu skarbowego obowiązujące jest to zeznanie, które podatnik złoży samodzielnie.

Czy w usłudze Twój e-PIT jest możliwość złożenia korekty?

W usłudze Twój e-PIT podatnik ma możliwość złożenia korekty zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 – bez względu na to, czy składając zeznanie skorzystał z usługi Twój e-PIT, czy złożył je w innej formie – elektronicznie przez system e-Deklaracje lub papierowo.

Jak działa e-pit krok po krok można zobaczyć razem z napisami, specjalnie dla Was. Film z napisami, z kanału YouTube Ministerstwa Finansów, pt: „Twój e-PIT – jak się rozliczyć”.

Skip to content