Praca

Działalność rejestrowana vs nierejestrowana FIRMA #3

Jaka jest różnica pomiędzy działalność zarejestrowaną a nierejestrowaną? Kiedy nie trzeba rejestrować działalności? Wyjaśnienie w filmie.

Czym różnią się zarejestrowana działalność gospodarcza od działalności nierejestrowanej?

Jeśli chcesz zarejestrować działalnością gospodarczą, to musisz zrobić następujące czynności:

 • założyć firmę albo prowadzić spółkę cywilną
 • zarejestrować firmę w CEIDG
 • wpisać KRS
 • zgłosić się do ZUS i urzędu skarbowego itd.

O szczegółach powyższych punktach opowiem w następnym filmie.

Co to jest działalność nierejestrowana?

To znaczy „firma na próbę”. Nie jest podobna do zarejestrowanej działalności gospodarczej. Nie wymaga rejestracji firmy, np.: CEIDG.

Jeśli chcesz prowadzić działalność nierejestrowaną, to jakie warunki musisz spełnić?

 • być osobą fizyczną,
 • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50%. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto, a zatem 50 proc. to 1300 zł. Możesz zarobić nie więcej niż 1300 zł. brutto
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej,
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji,
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywałeś działalności gospodarczej.

Jakie są korzyści z działalności nierejestrowanej?

 • nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG),
 • urzędzie skarbowym i GUS (nie potrzeba numerów NIP i REGON).
 • nie musisz płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności.
 • nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
 • nie musisz płacić podatku VAT,
 • nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości.

Jakie są obowiązki w działalności nierejestrowej?

 • trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży,
 • rozliczać przychody z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej,
 • przestrzegać praw konsumentów,
 • wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego.

Porównanie zarejestrowanej działalności gospodarczej i działalności nierejestrowanej.

Bycie czynnym podatnikiem VAT

 Bycie czynnym podatnikiem VAT
Działalność rejestrowanamożliwe
Działalność nierejestrowanamożliwe

Składki ZUS

 Składki ZUS
Działalność rejestrowanaobowiązkowe
Działalność nierejestrowanabrak obowiązku (oszczędność 500 zł)

Prowadzenie księgowości

 Prowadzenie księgowości
Działalność rejestrowanaobowiązkowe
Działalność nierejestrowanabrak obowiązku (wystarczy prosta ewidencja sprzedaży)

Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy

 Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy
Działalność rejestrowanaobowiązkowe
Działalność nierejestrowanabrak obowiązku (podatek płacony jest dopiero na koniec roku)

Rejestracja w CEIDG

 Rejestracja w CEIDG
Działalność rejestrowanaobowiązkowa
Działalność nierejestrowanabrak obowiązku
Skip to content