Praca

Dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego

Jesteś osobą głuchą? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zakupu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika? Jak to zrobić? Wyjaśnia Magdalena Wdowiarz.

Na czym polega dofinansowanie?

Celem wsparcia jest dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osób niepełnosprawnych wymagających jego pomocy, aby ułatwić im samodzielne funkcjonowanie. Mają oni na celu ułatwienie życia codziennego osoby niepełnosprawnej.

Tłumacz języka migowego, czym się zajmuje?

Tłumacz języka migpowego służy pomocą osobom głuchym posługującym się polskim językiem migowym – PJM lub systemem językowo-migowym – SJM. Tłumacz-przewodnik jest osobą wyszkoloną w zakresie specyficznych form porozumiewania się i poruszania z ludźmi głuchoniewidomymi.

Kto może skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON?

Osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. Osoba posiadająca jedno z ww. orzeczeń lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub spełniająca warunki określone art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (DZ. U. Z 2020 r. Poz. 426, z późn. zm.) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, że orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r., może ubiegać o dofinansowanie, jeżeli realizacja tego zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi jej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, a także jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Jakie dokumenty musisz przygotować i dołączyć do wniosku?

Wniosek, którego wzór uzyskasz w powiatowym centrum pomocy rodzinie, oraz kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Gdzie złożyć wniosek?

W powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Kiedy możesz składać wniosek?

Wnioski przyjmowane są przez cały rok.

Ile pieniędzy możesz otrzymać ze środków PFRON na tłumacza języka migowego?

Wysokość dofinansowania za godzinę usługi tłumacza języka migowego nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak wygląda wzór takiego wniosku?

W zależności od położenia PCPR. Jeżeli w twoim mieście wnioski są przyjmowane tylko w formie papierowej, trzeba je osobiście zanieść do urzędu. Jeżeli w twoim mieście można złożyć wniosek przez internet, można tak zrobić.

Jeśli macie jakieś niejasności w tym temacie, możecie się nimi podzielić w komentarzu, postaramy się je wyjaśnić.

Zobacz też: Świadczenia rodzinne

Skip to content