Edukacja

Dla ilu Polaków język migowy jest pierwszym językiem?

Czy wiesz, ilu Polaków posługuje się językiem migowym jako pierwszym językiem?

Zgodnie z danymi z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku, opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny język polski jest dominującym językiem kontaktów domowych w Polsce, używanym przez 37 868 618 osób, co stanowi 95% mieszkańców kraju. Inne języki w kontaktach domowych są używane przez tylko 1 746 903 osób.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że dane te mogą być nieprecyzyjne — deklaracje mieszkańców nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość, a metodologia spisu nie pozwala na odkrycie różnych niuansów. Jednak jest to na ten moment jedyne rzetelne źródło informacji, na podstawie którego możemy szacować przybliżoną liczbę użytkowników PJM-u.

Najczęściej używanym językiem obcym w Polsce jest angielski. W spisie pojawiają się także gwary regionalne – najliczniejsza śląska, a także język kaszubski, czy gwara podlaska, góralska.

Ile osób zadeklarowało, że w codziennych kontaktach domowych oprócz języka polskiego, używa także polskiego języka migowego? Dokładnie 9 267 osób. A wyłącznie w polskim języku migowym komunikuje się zaledwie 2079 osób.

Czy te liczby odzwierciedlają rzeczywistość?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony praktyka pokazuje, że zdecydowana większość osób, która ma problemy ze słuchem, nie zna języka migowego lub zna go słabo. Wśród osób z problemami ze słuchem jest duża liczba osób słabosłyszących, a także osób ogłuchłych po nabyciu mowy oraz osób starszych, u których wraz z wiekiem zwiększał się niedosłuch. Wiemy też, że większość osób, które urodziły się głuche lub ogłuchły w dzieciństwie korzysta z operacji wszczepienia implantu ślimakowego, aparatów słuchowych, dążąc do rehabilitacji słuchu i wypracowania mowy. Rodzin dynastycznie głuchych jest stosunkowo mało. Z tej perspektywy liczba osób deklarujących PJM jako język domowy wydaje się realna.

Z drugiej strony – pytania spisu nie były przetłumaczone na PJM, więc wiele osób natywnie głuchych mogło mieć problemy ze zrozumieniem treści pytań. Do tego zadane w spisie pytanie nie pozwala precyzyjnie opisać sytuacji komunikacyjnej głuchych w Polsce.

Podsumowując, liczba osób, która w 2021 roku w spisie powszechnym zadeklarowała, że w domu komunikuje się w języku polskim i języku migowym stanowi 0,005% (pięć tysięcznych procent) Polaków.

Tabelka z danymi, dotyczących języków używanych w domach w Polsce. Dane dotyczące polskiego języka migowego. Ogółem użytkowników: 9267. Używający w domu tylko jednego języka: 2079; używający w domu więcej niż jednego języka: 7188, używający w domu więcej niż jednego języka, w tym języka polskiego: 7070. Źródło: Główny Urząd Statystyczny.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Skip to content