Edukacja

Deprywacja językowa – co to jest? Wyjaśnienie w polskim języku migowym (PJM)

Czym jest deprywacja językowa i dlaczego jest tak niebezpieczna? Wyjaśnienie w polskim języku migowym (PJM).

Czym jest deprywacja językowa?

Deprywacja językowa to opóźnienie w rozwoju języka, które pojawia się, gdy dziecku nie zapewniono wystarczającej ekspozycji na język w ciągu pierwszych kilku lat jego życia. Pierwsze lata życia to czas często nazywany okresem krytycznym lub wrażliwym. Dzieci, które mają ograniczony dostęp do języka — mówionego lub migowego — mogą nie rozwinąć umiejętności niezbędnych do skutecznego przyswojenia języka, co będzie powodowało dalsze problemy rozwojowe i edukacyjne. W tym czasie nie uczymy się języków w sposób świadomy, jak robimy to np. ucząc się języka obcego w dorosłym życiu, ale przyswajamy je w sposób naturalny poprzez kontakt z językiem, komunikację z innymi użytkownikami tego języka. Na deprywację językową szczególnie narażone są głuche dzieci wychowujące się w nie migającym środowisku.

Deprywacja językowa to nie tylko problem językowy, czy edukacyjny. Ograniczony dostęp do języka może powodować problemy z zachowaniem i zdrowiem psychicznym, ponieważ dziecko nie ma możliwości wyrażenia swoich pragnień lub potrzeb. Nie możność skomunikowania się z otoczeniem prowadzi do izolacji, samotności. Deprywacja językowa wpływa na rozwój neurologiczny. Mózgowi dostarczana jest zbyt mała liczba bodźców – a potencjał i możliwości mózgu nie są wykorzystywane. Co warto podkreślić, przyczyną problemów nie jest wada słuchu, ale nie dostosowane do potrzeb dziecka głuchego środowisko rozwojowe.

„Proszę nie uczyć dziecka migać!”

Niestety nadal można spotkać specjalistów – lekarzy, logopedów, nauczycieli, psychologów – którzy powielają mity dotyczące rzekomego złego wpływu języka migowego na rozwój dziecka i skłaniających rodziców do siłowego unikania migania na rzecz mówienia do dziecka. To bardzo ważne – wyniki badań naukowych z zastosowaniem neurobrazowania nie pozostawiają wątpliwości: nauka języka migowego nie ogranicza możliwości nabywania kompetencji językowych w językach fonicznych, język migowy „nie zubaża” umysłu, nie prowadzi do ograniczenia zdolności poznawczych, czy problemów edukacyjnych. Jest wręcz przeciwnie! Nie ma także sprzeczności w jednoczesnym przyswajaniu języka migowego i fonicznego.

Na dzisiaj to już wszystko, do zobaczenia w kolejnym odcinku!

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content