Praca

Czym jest mikro, mała, średnia i duża firma? FIRMA #4

Mikro, mała, średnia i duża firma – czym się różnią? W języku migowym wyjaśnia Maciej Joniuk.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) jest terminem grupującym średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Takie kategorie przedsiębiorstw
pojawiły się w polskim ustawodawstwie w ramach harmonizacji prawa
z prawem Unii Europejskiej.

Do sektora MŚP zalicza się podmioty prowadzące działalność gospodarczą i to bez względu na jej formę organizacyjno-prawną w szczególności chodzi o osoby
prowadzące działalność na własny rachunek, firmy rodzinne, ale też spółki i konsorcja.

O tym, czy firma jest mikro, mała, średnia lub duża decyduje liczba zatrudnionych w niej pracowników oraz uzyskiwane dochody.

Mikroprzedsiębiorca

Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników; oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca

Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników; oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Średni przedsiębiorca

Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników; oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.
Przykład: Firma Y zatrudnia 35 osób, a jej roczny obrót netto wynosi 55 mln euro. Mimo tego, że według liczby zatrudnianych pracowników firma zostałaby zaliczana do małych przedsiębiorstw, to ze względu osiągane obroty należy do średnich przedsiębiorstw.
Wielkość podmiotuŚrednioroczne zatrudnienieRoczny obrót nettoSuma aktywów bilansu
Mikroprzedsiębiorcamniej niż 10 pracownikówmnie niż równowartość w złotych 2 milionów euromnie niż równowartość w złotych 2 milionów euro
Mały przedsiębiorcamniej niż 50 pracownikówmnie niż równowartość w złotych 10 milionów euromnie niż równowartość w złotych 10 milionów euro
Średni przedsiębiorcamniej niż 250 pracownikówmnie niż równowartość w złotych 50 milionów euromnie niż równowartość w złotych 43 milionów euro

Do zaliczenia przedsiębiorcy do określonej grupy muszą być spełnione oba warunki łącznie, zarówno dotyczący liczby zatrudnianych pracowników, jak i osiąganych zysków. Przekroczenie w górę chociaż jednego z nich decyduje o zaliczeniu
przedsiębiorcy do wyższej kategorii.

Duże przedsiębiorstwa

Przepisy prawne nie wskazują bezpośrednio na definicję dużego przedsiębiorstwa. Jednak na podstawie definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorcy możemy stwierdzić, że dużym przedsiębiorą jest przedsiębiorca, który w jednym z ostatnich
dwóch lat obrotowych:

zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub zatrudniał mniej niż
250 pracowników, ale roczny obrót netto przekracza równowartość w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów bilansu przekracza równowartość 43 milionów euro.

Obliczanie średniorocznego zatrudnienia odbywa się na takich samych zasadach jak przy przedsiębiorstwach należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Takie same zasady obowiązują również przy przeliczaniu euro na złotówki.

Przykład: Firma X w 2017 r. osiągnęła roczny obrót na poziomie 25 mln euro, a jej roczny bilans wynosił 32 mln euro. Na podstawie danych finansowych wynika, że ta firma należy do średnich przedsiębiorstw. Jednak firma X zatrudnia 300 pracowników. Z tego powodu będzie już traktowana jako duże przedsiębiorstwo.
Skip to content