Praca

Co to jest działalność gospodarcza i rolnicza? FIRMA #1

Co to jest działalność gospodarcza? Co to jest działalność rolnicza? Pierwszy film z serii „Firma”. Wyjaśnienie w języku migowym.

Czym jest działalność gospodarcza?

Działalność gospodarcza to główna zarobkowa działalność wytwórcza, czyli tworzenie produktów materialnych i niematerialnych.

Czym różnią się? Produkty materialne, np.: ktoś piecze chleb, potem ten chleb sprzedaje.

Produkty niematerialne, np.: doradca utrzymuje kontakt z klientami i na tym zarobią.

Działalność budowana np.: buduje dom, blok lub wieżowiec oraz robi projekty budowlane.

Działalność handlowa, czyli kupuje i sprzedaje coś.

Działalność usługowa, np.: szycie odzieży, serwis komputerowy i restauracje itd. oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż np.: sól i węgiel, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Sposób zorganizowany to oznacza, że musi być regulamin pracy i zrobione zakresy obowiązków, wyznaczone konkretne godziny pracy. Sposób ciągły – trzeba
codziennie robić podobne rzeczy.

Czym jest działalność rolnicza?

Działalność rolnicza to w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

Czy słowa „działalność gospodarcza” i „firma” są różne?

Nie, te słowa są bardzo podobne, ale słowo „działalność gospodarcza”, np.: to nazwa oficjalne wpisywana w dokumencie albo w ustawie, a czy słowo „firma” jest
wpisane w ustawie? Nie ma, tylko jest używana w języku potocznym.

Skip to content