Wydarzenia

CEEB deklaracja – musisz ją złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Jeśli jesteś właścicielem lub najemną domu, musisz złożyć deklarację CEEB. O co w niej chodzi? W języku migowym wyjaśnia Nikola Śliwa.

Do 30 czerwca jest obowiązek złożenia deklaracji CEEB. Dotyczy ona tego, jak ogrzewane są budynki, których jesteśmy właścicielami – zamieszkałe, lub niezamieszkałe. Dlaczego jest to ważne? Jeśli tego nie uzupełnimy, możemy zostać ukarani grzywną 5000 zł. Teraz krótko pokażemy, jak to zrobić (włącz film, by zobaczyć pomocne plansze).

Deklaracja CEEB – krok po kroku, jak złożyć

Na początku, wejdź na stronę internetową ceeb.gov.pl, i kliknij niebieski przycisk – zaloguj się za pośrednictwem Węzła Krajowego, następnie wybierzmy, jak chcemy się zalogować. Wyświetlą się nam 2 zakładki, które można wybrać: 1 to budynki, a 2 deklaracje. Na początku kliknij „budynki”, następnie przycisk na górze „dodaj budynek”. Uzupełnij potrzebne informacje, takie jak miasto, województwo. A na koniec kliknij „dodaj budynek”.

Następnie do dodanego budynku można dodać deklarację A – jeśli jest to budynek mieszkalny albo B – jeśli jest to budynek niemieszkalny. Deklarację A i B uzupełnia się w ten sam sposób.

Na początku wybierz budynek, następnie dodaj deklarację. Wypełnij informacje dotyczące źródeł ciepła, czy źródeł spalania paliw, też czy chodzi o uruchomienie po lipcu 2021 roku. Dodajemy wszelkie informacje o budynku, na przykład takie jak go ogrzewamy oraz jaka jest jego funkcja. Jeśli popełnimy błąd, możemy usunąć źródło ciepła, klikając „usuń źródło ciepła”. Możemy też dodać kolejne, klikając „dodaj źródło ciepła”. Jeśli skończyliśmy, możemy kliknąć „przejdź dalej”.

Uzupełnijmy informacje takie jak dane kontaktowe – czyli informacje o nas, czy jesteśmy właścicielem budynku, czy zarządcą, też nasze imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon. Sprawdź, czy adres zgadza się z adresem budynku, jeśli tak kliknij złóż. Tego kroku nie można cofnąć, dlatego trzeba się wcześniej upewnić. Można zapisać wersję roboczą, którą później możemy znaleźć na liście naszych deklaracji.

Jest też drugi sposób, kliknij „deklaracje”, następnie „dodaj deklarację”, musimy wybrać deklaracja A, na przykład domy prywatne, które są zamieszkałe, albo deklaracja B dotycząca budynków, takie jak zakłady pracy. Wybierz adres budynku, a następnie dodaj wniosek. Jeśli skończyliśmy, nazwa będzie wyświetlona jako „złożona”. Możemy pobrać plik PDF, a następnie się wylogować.

Jeśli masz pytania, napisz w komentarzu pod tym filmem na YouTube lub Facebook.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content