Ustawa o dostępności

Ustawa o dostępności ogólnie mówi o tym, że rząd, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty, które świadczą usługi na zlecenie rządu lub jednostek samorządu terytorialnego, mają obowiązek zapewnić dostępność swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych dla osób z niepełnosprawnościami. Ustawa ta nakłada na te podmioty obowiązek dostosowania swoich stron internetowych do wymagań dostępności określonych w przepisach prawnych oraz standardach dostępności, takich jak WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Ustawa ta również mówi o tym, że podmioty te muszą zapewnić dostępność swoich usług również dla osób z niepełnosprawnościami, które korzystają z alternatywnych metod komunikacji, takich jak język migowy czy alfabet Braille’a.

Ustawa ta także wymaga, aby podmioty te przeprowadzały audyty dostępności swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz sporządzały raporty dostępności, które są dostępne dla publiczności.

Ustawa o dostępności jest różna w różnych krajach i regionach, niektóre kraje i regiony nie mają ustawy o dostępności, inne mają bardziej restrykcyjne lub bardziej szczegółowe przepisy dotyczące dostępności. Warto zwrócić uwagę na przepisy prawne swojego kraju w celu zapewnienia zgodności z prawem.

Jakie instytucje mają obowiązek mieć strony zgodne z wymogami WCAG?

W zależności od kraju lub regionu, różne instytucje mogą mieć obowiązek dostosowywania swoich stron internetowych do wymagań dostępności, takich jak te zawarte w WCAG.

W wielu krajach, rząd oraz jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek zapewnić dostępność swoich stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to również podmiotów, które świadczą usługi na zlecenie rządu lub jednostek samorządu terytorialnego.

W innych krajach, obowiązek ten może dotyczyć również innych rodzajów podmiotów, takich jak przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe itp.

Warto również zauważyć, że niektóre kraje lub regiony mają bardziej restrykcyjne lub bardziej szczegółowe przepisy dotyczące dostępności, niż inne. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na przepisy prawne swojego kraju lub regionu, aby upewnić się, że strona internetowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Ustawa o dostępności. Zdjęcie — dwie osoby uczą się języka migowego, siedząc naprzeciwko siebie i powtarzając znaki migowe.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content