Ustawa o dostępności cyfrowej

Co mówi ustawa o dostępności cyfrowej?

Ustawa o dostępności cyfrowej jest ustawą, która reguluje kwestie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do technologii cyfrowych i usług cyfrowych. Ustawa ta ma na celu zapewnienie, że osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z takich usług na równych zasadach z innymi użytkownikami.

Ustawa ta może określać różne wymagania dotyczące dostępności, takie jak te zawarte w WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), w odniesieniu do różnych rodzajów usług cyfrowych, takich jak:

  • Strony internetowe i aplikacje mobilne
  • Treści cyfrowe, takie jak e-booki, filmy, muzyka, itp.
  • Usługi e-government
  • Usługi telekomunikacyjne
  • Usługi bankowe
  • Usługi transportowe

Ustawa ta może również określać obowiązki podmiotów, takie jak:

  • Obowiązek dostosowania swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych do wymagań dostępności
  • Obowiązek zapewnienia dostępności swoich usług również dla osób z niepełnosprawnościami, które korzystają z alternatywnych metod komunikacji, takich jak język migowy czy alfabet Braille’a.
  • Obowiązek przeprowadzania audytów dostępności i sporządzania raportów dostępności, które są dostępne dla publiczności.

Warto zauważyć, że ustawa o dostępności cyfrowej jest różna w różnych krajach i regionach, niektóre kraje i regiony nie mają ustawy o dostępności cyfrowej, inne mają bardziej restrykcyjne lub bardziej szczegółowe przepisy dotyczące dostępności cyfrowej. Warto zwrócić uwagę na przepisy prawne swojego kraju w celu zapewnienia zgodności z prawem.

ustawa o dostępności cyfrowej

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content