Szkolenie z języka migowego

Szkolenie z języka migowego dostępne dla każdego

szkolenie z języka migowego - Zdjęcie w pomieszczeniu. Na kanapie siedzą 3 osoby, powtarzające znaki języka migowego. Przed nimi siedzi kobieta, nauczycielka języka migowego.

W ostatnich latach daje się zauważyć wzrost zainteresowania językiem migowym. Szkolenie z języka migowego na pewno będzie czymś czym warto się poważnie zainteresować. Potrzeby osób niesłyszących i z jakimś stopniem upośledzenia słuchu stale rosną. Dlatego istnieje duże zapotrzebowanie na profesjonalnych tłumaczy języka migowego. Wiele instytucji potrzebuje kadry, która będzie sprawnie posługiwała się językiem migowym i komunikowała z interesantami.

Język migowy jest ważnym językiem do nauki z wielu powodów. Może być używany do rozmów z osobami niesłyszącymi, może być używany jako drugi język, a także może być używany do uczenia innych migów.

Aby nauczyć się języka migowego, trzeba przejść szkolenie z języka migowego. Trening języka migowego to najlepszy sposób na stopniowe przyswajanie i biegle posługiwanie się językiem migowym.

Dla osób, które chcą nauczyć się języka migowego, trening języka migowego jest najlepszym sposobem na stopniowe przyswajanie i biegłość w języku migowym.
Trening języka migowego można przeprowadzić na wiele różnych sposobów. Istnieją kursy online, kolegia społeczne, uniwersytety oferujące zajęcia, a nawet niektóre szkoły średnie mają zajęcia dla swoich uczniów. 

szkolenie z języka migowego. Zdjęcie — mężczyzna i kobieta siedzący obok siebie, pokazują znaki języka migowego.
szkolenie z języka migowego. Zdjęcie — trzy osoby rozmawiają za pomocą języka migowego.

Szkolenia oferowane przez Świat Głuchych

Szkolimy w pełnym zakresie posługiwania się językiem migowym. Dzięki nabytym umiejętnościom na naszych kursach nie tylko poznasz sam język, ale też całe otoczenie i środowisko z nim związane, czyli elementy kultury i historię głuchych. Przybliżmy też sytuację i funkcjonowanie osób głuchych i niedosłyszących. Poznasz także różne technologie i rozwiązania sprzyjające osobom głuchym.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • zagadnienia związane z przedstawieniem się i przekazywaniem podstawowych informacji o sobie.
  • codzienne sytuacje życiowe
  • słownictwo dotyczące określania miejsc, takich jak np. miejsce zamieszkania, opisywanie dotarcie do celu, nawigację po mieście,
  • słownictwo związane z edukacją, wykształceniem i wiedzą,
  • słownictwo związane z opisywaniem osoby, wyglądu, charakteru, zainteresowań, hobby, sposobem spędzania wolnego czasu,
  • słownictwo o rodzinie,
  • słownictwo związane ze stanem zdrowia, dolegliwościach, samopoczuciu, urazach, chorobach,

Inne tematy.

Istnieje też możliwość dobrania tematyki szkolenia wg potrzeb kursantów. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content