Słabosłyszący

Słabosłyszący

Słabosłyszący

Jakie osoby kwalifikujemy jako słabosłyszący?

Słabosłyszący to osoby, które mają trudności z słyszeniem, ale nie są całkowicie głusi.. Słabo słyszenie może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak wiek, choroby, urazy, nieprawidłowości genetyczne itp.

Stopień słabo słyszenia może się różnić w zależności od osoby i może obejmować różne częstotliwości dźwięku. Niektórzy ludzie mogą mieć trudności ze słyszeniem wysokich tonów, podczas gdy inni mogą mieć trudności ze słyszeniem niskich tonów.

Słabo słyszenie może mieć różne konsekwencje dla jakości życia, takie jak trudności w komunikowaniu się z innymi, trudności w czytaniu labiryntów, trudności w pracy lub nauce, a także trudności w korzystaniu z niektórych usług, takich jak telewizja lub telefon.

Aby pomóc osobom słabosłyszącym, istnieją różne rozwiązania, takie jak aparaty słuchowe, implanty słuchowe, systemy wspomagające słyszenie, tłumaczenie na język migowy, napisy na ekranie, itp.

Jak komunikować się ze słabosłyszącym?

  1. Mów wyraźnie i wolno: staraj się mówić wyraźnie i wolno, aby ułatwić słabosłyszącemu zrozumienie tego, co mówisz.
  2. Używaj gestów i mowy ciała: słabosłyszący mogą korzystać z gestów i mowy ciała, aby lepiej zrozumieć to, co mówisz.
  3. Patrz na słabosłyszącego: kontakt wzrokowy jest ważny, aby słabosłyszący miał pewność, że jest uwzględniany w rozmowie.
  4. Używaj napisów: w przypadku, gdy rozmowa odbywa się w miejscu publicznym, w którym jest hałas, można skorzystać z napisów na ekranie, aby ułatwić zrozumienie tego, co mówi się.
  5. Dostosuj swoje zachowanie: słabosłyszący mogą mieć trudności z słyszeniem w niektórych sytuacjach, dlatego ważne jest, aby dostosować swoje zachowanie do potrzeb rozmówcy.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content