Dostępna strona WWW

Dostępna strona www

Dostępna strona www. Zdjęcie w pomieszczeniu. Na krzesełko siedzi kobieta, pokazująca znaki języka migowego. Przed nią, na sofie, siedzą 3 osoby — kursanci uczący się języka migowego.

Co to jest dostępna strona internetowa?

Dostępna strona internetowa to taka, która jest dostępna dla jak największej liczby użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępność stron internetowych oznacza, że treści i funkcjonalności strony są dostępne dla różnych rodzajów użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchu, intelektualnymi i neurologicznymi, oraz dla osób korzystających z różnych urządzeń.

Aby strona internetowa była dostępna, musi spełniać określone wymagania dotyczące dostępności, takie jak te zawarte w WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Wymagania te dotyczą między innymi:

 • alternatywnych sposobów prezentowania treści, takich jak napisy dla osób niedosłyszących lub opis audio dla osób niedowidzących;
 • możliwości obsługi strony za pomocą klawiatury lub innego urządzenia wejścia, takiego jak joystick;
 • jasnego i zrozumiałego języka oraz ułatwienia nawigacji po stronie;
 • rozmiaru tekstu, minimalnego rozmiaru elementów interaktywnych oraz odpowiedniego formatowania treści na różnych urządzeniach.

Dostępność strony internetowej jest ważna nie tylko z punktu widzenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ale również z punktu widzenia prawnego oraz użyteczności dla wszystkich użytkowników.

Jak robi się dostępne strony internetowe?

Aby stworzyć dostępną stronę internetową, należy przestrzegać określonych wymagań dotyczących dostępności, takich jak te zawarte w WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Wymagania te dotyczą różnych aspektów projektowania i budowy strony internetowej, w tym:

 • Treści – treści na stronie internetowej muszą być dostępne dla różnych rodzajów użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchu, intelektualnymi i neurologicznymi. To oznacza, że treści muszą być prezentowane w alternatywny sposób, takich jak napisy dla osób niedosłyszących lub opis audio dla osób niedowidzących.
 • Interaktywność – strona internetowa musi być obsługiwalna za pomocą klawiatury lub innego urządzenia wejścia, takiego jak joystick, co ułatwia korzystanie z niej dla osób z niepełnosprawnościami ruchu.
 • Nawigacja – nawigacja po stronie musi być jasna i zrozumiała, co ułatwia korzystanie z niej dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
 • Technologia – strona internetowa musi być tworzona zgodnie z aktualnymi standardami technologicznymi, takimi jak HTML5 i CSS3, co ułatwia dostosowanie jej do różnych urządzeń.
 • Testowanie – strona internetowa powinna być testowana z udziałem różnych grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, w celu wykrycia ewentualnych problemów dostępności.
 • Raportowanie – powinny być sporządzone raporty dostępności, które są dostępne dla publiczności.
 • Dostosowanie – strona internetowa powinna być dostosowywana w miarę potrzeby, aby spełniać aktualne wymagania dostępności.

Podsumowując, aby stworzyć dostępną stronę internetową, należy przestrzegać wymagań dotyczących dostępności, takich jak te zawarte w WCAG. Oznacza to między innymi zapewnienie alternatywnych sposobów prezentowania treści, umożliwienie obsługi strony za pomocą klawiatury lub innego urządzenia wejścia, ułatwienie nawigacji, stosowanie nowoczesnych technologii, przeprowadzanie testów z udziałem różnych grup użytkowników, sporządzanie raportów dostępności oraz dostosowywanie strony w miarę potrzeby.

Jakie znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami mają dostępne strony www?

Dostępne strony internetowe mają ogromne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ stanowią kluczowe narzędzie umożliwiające im korzystanie z zasobów i usług online.  Oto kilka kluczowych aspektów, które mają znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Równość szans: Dostępne strony internetowe umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w cyfrowym świecie, eliminując bariery i zapewniając równe szanse.
 2. Dostępność informacji: Dostępne strony www umożliwiają osobom z różnymi niepełnosprawnościami dostęp do informacji, które są istotne dla ich codziennego życia, edukacji, pracy, zdrowia i innych dziedzin.
 3. Komunikacja i interakcja: Dostępne strony internetowe umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami komunikację i interakcję z innymi, zarówno poprzez formularze kontaktowe, jak i przez integrację z technologią wspomagającą komunikację.
 4. Samodzielność: Dostępne strony www dają osobom z niepełnosprawnościami możliwość samodzielnego korzystania z usług online, takich jak zakupy, zamawianie jedzenia, rezerwacje i wiele innych.
 5. Dostępność technologii wspomagającej: Dostępne strony internetowe mogą być optymalizowane dla technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranowe, programy powiększające tekst czy klawiatury dostosowane do różnych umiejętności manualnych.

Dostępne strony internetowe są niezbędne, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami równy dostęp do informacji, komunikacji i usług online, umożliwiając im pełne uczestnictwo w społeczeństwie cyfrowym.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content