Czy język migowy jest ten sam na całym świecie?

Czarna plansza z białym napisem: „Czy język migowy jest ten sam na całym świecie?”. W prawym górnym rogu białe logo Świat Głuchych.

Nie, języki migowe nie są jednolite na całym świecie. Istnieje wiele różnych języków migowych, z których każdy rozwijał się w ramach określonych społeczności głuchych. Każda społeczność miała tendencję do stworzenia swojego unikalnego języka migowego, który ewoluował wraz z czasem i był przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Języki migowe na świecie

Oto kilka przykładów języków migowych:

  • American Sign Language (ASL), to język migowy używany w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jest to jeden z najbardziej znanych i rozpowszechnionych języków migowych na świecie.
  • British Sign Language (BSL) to język migowy używany w Wielkiej Brytanii.
  • Langue des signes française (LSF) to język migowy używany we Francji. 
  • Deutsche Gebärdensprache (DGS) to język migowy używany w Niemczech.
  • Polski język migowy (PJM) to oczywiście język migowy używany w Polsce.

Regionalizmy w języku migowym

Podobnie jak w językach mówionych, również w językach migowych istnieją regionalizmy. Regionalizmy to wyrażenia, gesty lub elementy gramatyczne specyficzne dla danego obszaru geograficznego czy społeczności. Ponieważ języki migowe rozwijają się w ramach lokalnych społeczności głuchych, różnice regionalne w ich użyciu są całkowicie naturalne. Regionalizmy w językach migowych mogą obejmować:

  • Słownictwo: pewne słowa lub gesty mogą mieć różne znaczenia w różnych regionach.
  • Gestykulację: specyficzne gesty lub ruchy rąk mogą być charakterystyczne dla określonych społeczności. 
  • Wyrażenia i idiomaty: pewne wyrażenia mogą być specyficzne dla danej społeczności, np. w PJM-ie „ep” lub „atom”.

Ważne jest zrozumienie, że każdy z tych języków migowych ma swoją własną gramatykę, słownictwo i strukturę zdania. Podobnie jak w przypadku języków mówionych, różnice te wynikają z unikalnych historii i kultur społeczności używających tych języków.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content