Czy głuchota jest dziedziczna?

Głuchota może mieć różne przyczyny, zarówno genetyczne, jak i nabywane w trakcie życia. W przypadku głuchoty dziedzicznej przyczyny związane są z pewnymi wariantami genetycznymi przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Jednak większość przypadków głuchoty wynika z czynników środowiskowych lub nabytych w trakcie życia.

Powody głuchoty dziedzicznej

Dziedziczna głuchota może być spowodowana różnymi rodzajami dziedziczenia genetycznego:

  • jeśli oba rodzice są nosicielami genu głuchoty recesywnej, ich potomstwo ma ryzyko odziedziczenia tego zaburzenia;

  • jedno z rodziców z głuchotą dominującą może przekazać to zaburzenie potomstwu;

  • dziedziczenie sprzężone z chromosomem X. Niektóre formy dziedziczenia głuchoty związane są z chromosomem X. W przypadku genów zlokalizowanych na chromosomie X mężczyźni są bardziej narażeni na dziedziczenie głuchoty niż kobiety.

Warto jednak zauważyć, że większość przypadków głuchoty ma charakter nabyty i jest spowodowana czynnikami środowiskowymi, takimi jak infekcje, urazy, ekspozycja na hałas czy niektóre leki. Dlatego też, gdy rodzi się dziecko z głuchotą, ważne jest przeprowadzenie odpowiednich badań, aby określić przyczyny i odpowiednio dostosować plan leczenia lub rehabilitacji.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030